Buồn chuyện “Hộ cận nghèo”…

Đất nghĩa trang

Nghĩa trang nằm dưới chân đồi
Rừng keo năm tháng ru người đi xa…
Bây giờ “biệt thự” nguy nga
Mồ yên mả đẹp lấn ra lấn vào
Lại còn xây cả tường bao
Nhận phần trong họ người nào phải đi!
Nghĩa trang nay chẳng khác gì
Mảnh đất hương hỏa từng chi từng nhà
Nể tình ngại chẳng nói ra
Hỏi người lấn đất có qua việc này?
Âm hồn vạ gió tai bay
Tiếng tham phải chịu oan lây dưới mồ.

Gai Bồ Kết

Buồn chuyện “Hộ cận nghèo”…

Hộ “cận nghèo” là sao
Mỗi nơi “nghèo” một kiểu?
Hộ khá lẫn hộ nghèo
Thật tình dân khó hiểu!

Hộ “cận” – hộ “quen thân”
Với quan chức làng, xã!
Cả dòng họ của mình
Xếp đủ đầy tất cả!

Danh sách gửi về trên
Ai kiểm tra mà biết!
Tiền “hỗ trợ” chia nhau
Họ hàng mình “hưởng” hết!

Có dăm hộ nghèo thật
Xếp vào cho “khách quan”!
Làm “bình phong” che kín
Ai biết mình dối gian!

Lòng tham sao không đáy
Giành ăn với người nghèo!
Lương tâm và tự trọng
Hỏi có còn hay không?

Thạch Trường Sa

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây