Về suối cũ

Võ Sa Hà

Về suối cũ

Nước trong hơn rượu làng Vân
Lũ sỏi lấp loé cười
Tinh tươm phiến đá cũ gọi mời
Mây trắng chui đáy nước
Mây trắng bay đầy mắt
Khỏa chân rợn lạnh
Tuổi thơ ơi…!
Ta về với chơi vơi
Cầm nắng gió tay em
Phập phồng nhịp thở ngát hương
Ôi ánh nhìn có móc
Tâm hồn bị ánh nhìn neo chặt
Bay cả đời không thoát bến suối xưa…!!!