Gặp một nụ cười

Hà Thành

Gặp một nụ cười

Chỉ là một tiếng chuông chùa
nhắc ta chậm lại những mùa hết xanh.
Chỉ là một chút nắng hanh
ngoằn ngoèo dốc đứng mà thành quê hương.

Đời qua trăm vạn nẻo đường
ngọt ngào, cay đắng, yêu thương, giận hờn
Câu thơ viết lúc cô đơn
chân tơ kẽ tóc
nguồn cơn
thói đời!

Cũng may gặp một Nụ Cười
cho cây ấm gốc
nảy chồi
đơm hoa…