Truân chuyên

110

Duy Đắc

Truân chuyên

Chênh vênh kìa chị phụ hồ
Như con chim chích nhấp nhô giữa trời
Cát, xi trộn với mồ hôi
Bê tông, sỏi, sắt… Ai ơi nhọc nhằn!

Sớm chiều sấp mặt bàn chân
Hai tay níu gió chai sần thời gian
Mặc nắng lửa kệ mưa chan
Miếng cơm manh áo ngổn ngang cõi lòng

Cõng ngày đội tháng qua sông
Lời ru thổi buốt đêm đông trăng tà
Mỗi cây mỗi cảnh mỗi hoa
Mẹ đau con dại cha già cũng đau

Nghiêng đêm ướt đẫm mái đầu
Con thơ khát mẹ nhớ bầu sữa tươi
Ngày năm nấn ná ngày mười
Mót bòn vụn nắng quanh trời nhọ nhem

Đội bao nhiêu nỗi truân chuyên
Xây nhà thiên hạ mà nên phận mình.