Trong mắt con

HOÀNG THỊ HIỀN

Trong mắt con

Trong mắt con
Xôi mẹ đồ thành cầu vồng bảy sắc
Bắc từ bờ xuân sang bến sông hè
Có đàn cò xếp hàng phía ngọn tre
Câu mặt trời vào trong trang vở trắng

Những ngọn núi vội vàng gom tia nắng
Giấu sau lưng đút tay nải để dành
Ra đầu sàn gió lộng trời thanh
Trăng vén mây nhảy ùm ùm tắm suối

Trong mắt con
Những con đèo như đôi vai mẹ
Mưa xối nắng hong bạc thếch áo chàm
Những đồi trọc người du cư bỏ lại
Bàn tay cha vực dậy lứa thông non

Trong mắt con
Món quà ở trong chiếc loỏng úp
Câu chuyện của bà
có hai dòng nước trong nước đục
Con lớn lên
Lôi sừng nai lóc cóc bốn phương
Đi đâu về đâu
Vẫn là người của bản.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây