Bàn tay trước Bến Nhà Rồng

NGUYỄN MINH ĐỨC

Bàn tay trước Bến Nhà Rồng

Bàn tay trước bến Nhà Rồng
Nắm chặt nỗi đau
Kiếp ngựa trâu dân tộc
Dài hơn nghìn năm lệ thuộc
Một cổ hai tròng nước mất

Bàn tay năm ngón thiên thần
Đan cài tay bạn phân vân
Mây nước Nhà Rồng bến bờ vô định!?

Bàn tay rưng rưng thức tỉnh
Đồng bào cởi trói xiềng gông
Dọn tuyết trời tây nhen viên gạch hồng!

Xa Tổ quốc từ nghìn dặm ấy
Bốn biển sóng cuộn dâng
Năm châu bừng tỉnh thức
Một trái tim hồng
Người về dựng lại non sông!

Dằng dặc hành trình ba mươi năm
Người đi tìm đường cứu nước
Đặt chân về non ngàn Tổ quốc
Bàn tay ôm hôn nắm đất
Cao Bằng đất mẹ rưng rưng!

Bàn tay vẫy gọi khai núi phá sơn
Bẻ tan gông xiềng nô lệ
Bàn tay vẫy gọi cháu con
Kết đoàn dựng thành đồng
Giang san vạn thuở… siết chặt những bàn tay!

Tháng Năm sắc trời Hà Nội
Từng dòng người đi trong tiếc nuối
Ước chạm đôi bàn tay ấp lòng mình lắng lại
Ngón thiên thần thêu nước Việt thân yêu.