Với sông

NGUYỄN ANH ĐÀO

Với sông

Mùa xuân theo tôi bất chợt trở về
Gặp lại sông quê ngày thơ bé
Sông vẫn đấy, đò ai xuôi nhè nhẹ
Tôi đứng trước sông tóc đã đổi màu

Cỏ may níu chân tôi nhắc chuyện
Em lỗi hẹn cùng tôi, em lấy chồng
Tôi bỏ làng đi hết thời trai trẻ
Cải xanh xưa bao mùa đã trổ ngồng

Đến bây giờ tôi gặp lại sông
Gió hun hút thổi đôi bờ lá cỏ
Mây thì tím, nước phù sa thì đỏ
Em xa vời, thơ viết cũng như không

Chầm chậm tôi lội xuống bờ sông
Khỏa nước bàn tay nhìn lẻ loi bóng đổ
Chợt vọng lại tiếng gọi đò một thủa
Nghe tiếng xưa thao thức giữa dòng.