Vọng từ xa xôi

112

ĐỖ NGỌC TUẤN

Vọng từ xa xôi

Tìm mãi
Lũy tre làng xưa
Nơi có giếng làng nước trong từ kẽ đá
Xanh như bầu trời

Tìm mãi
Ngõ quê xưa
Nơi những bàn chân lấm bùn
Trên luống cày mồ hôi cha tươm tướm

Tìm mãi
Mảnh vườn xưa
Bóng cây sấu già đánh võng
Đàn cò không về đậu trắng lũy tre
nghiêng xao xác gió chiều

Lặng ngồi bên thềm bê tông
Ngày xưa từ xa xôi vọng lại.