Tháng ba xưa

93

PHẠM VĂN DŨNG

Tháng ba xưa

Tháng ba vắng ngọn sóng
Trên con sông hờn ghen
Chỉ sương khuya lúc lỉu
Trao tình trong hơi men

Tháng ba xưa mỏng dính
Vạt nắng trên đồi cao
Những cánh chuồn hóng gió
Tìm hương đưa ngọt ngào

Tháng ba xưa tím lắm
Hoa xoan rụng hiên nhà
Nõn nòn non áo mới
Đọt mùng tơi thò ra

Tháng ba xưa chói lửa
Cây gạo thắp đầu làng
Lũ sáo đâu tìm đến
Hút mật trong miên man

Tháng ba là ký ức
Một thời xưa, rất xưa
Chỉ còn trong tiềm thức
Tháng ba ngon rất vừa!