Ga Hàng Cỏ, khóc Phạm Tiến Duật

ĐỖ DŨNG

Ga Hàng Cỏ, khóc Phạm Tiến Duật

Những cựu binh 72 Quảng Trị
Ào ào đổ về Ga Hàng Cỏ
Sau 81 ngày đêm bão lửa anh hùng

Có một chàng lính già cao lòng khòng
Mũi quặp và mái tóc bồng bềnh thơ
Say sưa đọc “Trường Sơn Đông nhớ Tây Trường Sơn”

Hồi ấy thơ chưa lột xác thành nhạc
Đã gieo vào lòng các chàng lính đánh ba chiến dịch
Ở mặt trận Cánh Đồng Chum, Quảng Trị bi hùng

Hồi ấy chúng tôi chưa biết đến sự nổi danh của thi sĩ
Chỉ nhớ thơ Anh: Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
Mảnh trăng rừng treo lên trên thùng xe

Thơ Anh khét mùi cỏ cháy
Có dáng dấp o dân công Thạch Kim, Thạch Nhọn
Cười giòn trong tiếng bom

Ngày Anh về thiên cổ
Tôi tì tay vào gốc sấu già Ga Hàng Cỏ
Tiễn Anh bằng nước mắt lính
Như tiễn bao nhiêu đồng đội đã nằm xuống
Cho non nước vẹn tròn,
Thơ bay trên sóng nhạc

Anh Duật ơi!