Triển lãm 1 vạn cuốn sách Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

64
– Ngày 2/2, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông… đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan Triển lãm

Triển lãm trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ. Thông qua nội dung sách trưng bày, nhằm giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Không gian triển lãm sách có 6 khu vực trưng bày để phục vụ các đại biểu, nhân dân đến tham quan. Đó là các khu vực triển lãm sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Nhà xuất bản Công an nhân dân; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Trẻ.

Phát biểu tại Triển lãm, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: “Cách đây 90 năm, vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành vận động cách mạng, những cuốn sách, tài liệu đầu tiên đã trở thành vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc. Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, sách báo Cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, kêu gọi toàn dân đứng lên giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước”.

Triển lãm 1 vạn cuốn sách Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh 2.

Triển lãm trưng bày gần 1 vạn cuốn sách

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia – Cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện việc in ấn, xuất bản và phát hành sách báo, tài liệu trong cả nước. Với vai trò là một bộ phận của công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, trong gần 70 năm qua hoạt động xuất bản đã trực tiếp góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 9/2/2020. Trong thời gian diễn ra triển lãm, còn có nhiều hoạt động giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm được tổ chức tại khu trưng bày tầng một tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam./.

Hồng Hà

Nguồn: Toquoc.vn