Mỹ thuật Thái Nguyên

189

VNTN – Năm 2019 các họa sĩ Thái Nguyên tiếp tục duy trì tốt cảm hứng sáng tạo, có nhiều sự tìm tòi, thể nghiệm và nỗ lực tạo nên những gam màu sinh động trong đời sống mỹ thuật tỉnh nhà. VNTN trân trọng giới thiệu tới quý độc giả một số tác phẩm của các họa sĩ Thái Nguyên.

Hội xuân. Tranh: Lê Quang Thái

Cũ và mới. Tranh: Dương Văn Chung


Tĩnh vật. Tranh: Gia Bảy

Cầu mùa. Tranh: Duy Sơn

Xuân về. Tranh: Hoàng Báu

Cuối thu. Tranh: Trần Hoài Dũng

Love. Tranh: Hắc Long

Tranh: Đào Tuấn