Người quê

Tôi về gặp lại người quê
Nao nao chạnh nhớ câu thề năm xưa
Nhớ chiều gom những cơn mưa
Tiếng rơi ràn rạt như vừa qua đây
Nước luồn thấm đẫm cỏ cây
Về khơi nỗi nhớ…
Giãi bày tâm can
Để hồn đan với thời gian
Người quê gặp lại, nồng nàn trong ta
Kìa em, cô gái trồng hoa
Sớm hôm tần tảo ruộng xa vườn gần
Tôi về gặp lại tri âm
Canh cua rau ngót, cá đầm kho tương

Tìm trong lễ hội lời thương
Sân đình làng Hạ còn vương trống chèo
Xa xưa một thoáng quê nghèo
Mất mùa đói kém gieo neo tháng ngày
Thủy chung bạn với luống cày
Người quê chân chất, tình say đắm tình.

Nguyễn Anh Hòa