Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII: Thêm chính sách cho thể thao và khởi nghiệp sáng tạo

VNTN – Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 03 ngày (9-11/12) đã thông qua 24 Nghị quyết quan trọng, trong đó có việc tăng đầu tư cho ngành thể thao và quan tâm, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Tăng mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên
Hiện nay, mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) và học sinh năng khiếu thể thao của tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh. Mức chi cụ thể từ 75.000 đồng đến 200.000/người/ngày tùy theo đội tuyển và nội dung tập luyện, huấn luyện hay thi đấu. Sau 2 năm thực hiện, một số định mức chi chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV và học sinh năng khiếu thể thao của tỉnh không còn phù hợp với tình hình thực tế, chưa đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động tập luyện và thi đấu. Bởi vậy, để lĩnh vực thể thao của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển chung của thể thao Việt Nam, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV và học sinh năng khiếu thể thao thuộc tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo đó, mức chi cao nhất lên tới 290.000 đồng/người/ngày. Cụ thể: Mức chi chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV đội tuyển tỉnh là 120.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập luyện thường xuyên, 220.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập trung huấn luyện và 290.000 đồng/người/ngày trong thời gian tập trung thi đấu. Với đội tuyển trẻ tỉnh lần lượt là 100.000 – 175.000 – 220.000 đồng/người/ngày. Riêng với đội tuyển năng khiếu thể thao cấp tỉnh chỉ có mức chi chế độ dinh dưỡng cho thời gian tập trung huấn luyện (130.000 đồng/người/ngày) và tập trung thi đấu (220.000 đồng/người/ngày). Còn với học sinh năng khiếu thể thao cấp tỉnh chỉ có chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập luyện thường xuyên là 80.000 đồng/người/ngày.
Ngoài ra, đối với các VĐV cấp kiện tướng, cấp I quốc gia; HLV có VĐV cấp kiện tướng, cấp I quốc gia thì ngoài chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên và tập trung huấn luyện như trên được hưởng thêm 20.000 đồng/người/ngày. Đối với các HLV, VĐV đội tuyển cấp huyện thì được hưởng chế độ dinh dưỡng bằng 80% mức chi của đội tuyển tỉnh. Và với các HLV, VĐV khuyết tật khi được triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu thì cũng được hưởng các chế độ dinh dưỡng tương tự như các HLV, VĐV khác.
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Bên cạnh việc quan tâm đến ngành thể thao, vấn đề phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo kỹ thuật cũng được tỉnh quan tâm trình Kỳ họp lần này. Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã bắt đầu có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được coi là giải pháp hiệu quả để tranh thủ các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Trước Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các nội dung của Đề án, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do chưa có quy định riêng, cụ thể về nội dung và mức chi nên việc triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.
Cùng với đó, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thái Nguyên được tổ chức và duy trì từ nhiều năm nay; chế độ tài chính được thực hiện theo Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính. Nhưng ngày 21/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng thay thế Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007.
Từ thực tế trên, đòi hỏi phải xây dựng quy định cụ thể về nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.
Tại Kỳ họp, UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả; và các tổ chức, cá nhân có công trình, giải pháp, đề tài khoa học công nghệ được xét tặng và nhận giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.
Kinh phí thực hiện được lấy từ nhiều nguồn. Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh được chi thực hiện các nội dung: tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; công tác quản lý, chi phí chung cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật (giao trong dự toán của đơn vị chủ trì thực hiện). Trong đó mức chi các giải thưởng của Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (nằm trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh là: giải Nhất – 20 triệu đồng/giải, giải Nhì – 15 triệu đồng/giải, giải Ba – 10 triệu đồng/giải và giải Khuyến khích – 5 triệu đồng/giải. Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh thì mức chi các giải thưởng là: giải Đặc biệt – 8 triệu đồng/giải, giải Nhất – 6 triệu đồng/giải, giải Nhì – 4 triệu đồng/giải, giải Ba – 3 triệu đồng/giải và giải Khuyến khích – 2 triệu đồng/giải.
Nguồn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ được bố trí trong dự doán ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh được chi để phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: hỗ trợ xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Riêng nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh được chi để hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bao gồm: hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp (thời gian hỗ trợ, tối đa 01 năm/doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 05 doanh nghiệp/năm); hỗ trợ kinh phí sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (mức kinh phí hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/doanh nghiệp); hỗ trợ tối đa 30% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ (số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 05 doanh nghiệp/năm).
Với Nghị quyết này, hy vọng sẽ thay đổi nhận thức, phát huy tinh thần về khởi nghiệp sáng tạo đến cộng đồng, nhất là sinh viên, thanh niên và đội ngũ tri thức; hình thành và phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh nhằm thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Bích Hồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây