Tiếng trống trường

Mai Thắng

Tiếng trống trường

Đi ngang qua cổng trường xưa
Thảng nghe tiếng trống như vừa đâu đây
Hình như trong gió trong cây
Thì thầm khúc hát tháng ngày đã xa…
Hình như trong lá trong hoa
Hương còn thoang thoảng đậm đà sắc thu…
Bảng đen, phấn trắng tâm tư
Cảnh quen, người mới, trò xưa… nhập nhòa!

Rộn ràng tiếng trống gần xa
Có vầng mây tím vỡ òa thành mưa…