Giữa lòng thu Hà Nội

Trần Cầu

Giữa lòng thu Hà Nội

Thủ đô ngày ấy tôi về
Mới vượt qua Phùng, chạm ô Cầu Giấy
ngỡ thấy sâm cầm Hồ Tây chao cánh vẫy
gặp lại muôn xưa hồn phố, đất trăm nghề

Giữa lòng thu Hà Nội
lạnh tanh phố vắng
giặc Pháp cuốn cờ lầm lũi ra đi
Cánh cửa hé mắt Tràng An đau đáu ngóng
Chúng tôi vào: rừng cờ đỏ bay tung

Ai cười trong nước mắt rưng rưng
Gặp lại người xưa vẫn đợi
Ai thành Tô Thị nhớ nhung
Mỏi mòn nhắn tìm đồng đội

Bỗng dưng thấy lòng bối rối
Hình như được gái phố mê
Cảm dáng kiều thơm(*) thanh lịch
Nghĩ mình bùn lấm, chân quê!

Thủ đô ngày ấy bây giờ
vạm vỡ tầm nhìn quy hoạch
trong cơn sốt vỡ da vỡ thịt
trách chi những xộc xệch, xô bồ

Tôi lang thang trong lòng thu Hà Nội
gặp hồn muôn năm cũ
đậm đà thanh lịch bản nguyên
vẫn đăm chiêu nhìn thấu tháng ngày.
………………
(*) Ý thơ Quang Dũng