Chiều quê

Quyên GAVOYE

Chiều quê

Mặt trời rơi trên đê
Bầy sẻ non ríu rít
Chiều đã về rồi ư?
Sáo diều buông tha thiết
Cánh đồng mùa lúa chín
Vàng vừa đến độ thơm
Mặt trời chơi trốn tìm
Chiều xôn xao lúa hát
Lũy tre ru dào dạt
Soi mình cạnh cầu ao
Gió đùa sóng lao xao
Em gội chiều vào tóc
Bầy trẻ thơ tan học
Cười vang một miền quê
Chiều dừng lại trên đê
Mẹ sắp mâm cơm nhỏ
Quê tôi ngày xưa đó
Cha cuốc bẫm cày sâu
Mẹ lặn lội canh thâu
Gom từng bông lúa chín
Theo thời gian khôn lớn
Tôi từ giã quê hương
Làm quen với phố phường
Vẫn thương mùi đất ải
Giọt mồ hôi trễ nải
Lúc tắt nắng chiều rơi.