Một minh chứng sinh động cho bức tranh đẹp đẽ giàu sắc điệu(*)

(Bài phát biểu của nhạc sỹ Nông Quốc Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam – Chủ tịch Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam)

Kính thưa đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh!
Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội!
Tại diễn đàn Đại hội lần thứ VII Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thái Nguyên hôm nay, cho phép tôi chuyển lời chúc mừng của Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam đến Đại hội, xin chúc Đại hội thành công. Chào mừng Đại hội Hội VHNT Thái Nguyên là chia sẻ niềm vui với những kết quả mà đội ngũ những người hoạt động VHNT Thái Nguyên, trong đó có hội viên là người dân tộc thiểu số đã đạt được trong những năm qua, trên các lĩnh vực sáng tạo, sưu tầm nghiên cứu, lý luận phê bình, biểu diễn… Chúng tôi ý thức rằng, sự phát triển về bề rộng và chất lượng hoạt động nghề nghiệp ngày càng được nâng lên của VHNT Thái Nguyên trong những năm qua là những đóng góp có ý nghĩa cho đời sống văn nghệ cả nước và nó càng có ý nghĩa đặc biệt trong sự phát triển văn nghệ các dân tộc thiểu số nói riêng.

 

Qua báo cáo Đại hội do lãnh đạo Hội trình bày, chúng ta đã có thể hình dung đời sống văn nghệ Thái Nguyên những năm qua đã và đang hòa vào đời sống văn nghệ cả nước, trên một định hướng chung đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, được thể hiện rõ ở Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với những hoạt động khác của Hội, những năm qua, Báo Văn nghệ Thái Nguyên không chỉ có mặt trên địa bàn tỉnh mà đã và đang là nơi mà nhiều văn nghệ sĩ cả nước muốn góp tiếng nói của mình.
Trong sự phát triển chung của nền VHNT nước nhà – nền văn nghệ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng mấy chục năm qua, sự đóng góp của VHNT ở Thái Nguyên chiếm một vị trí đặc biệt. Làm nên thành tựu ấy là sự tiếp nối các thế hệ văn nghệ sĩ, từ thế hệ xuất hiện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến trường kỳ lần thứ nhất đến thế hệ xuất hiện và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và khi đất nước thống nhất, cả nước tiến vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay. Vùng văn hóa Việt Bắc là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em, cũng như vậy, đời sống văn hóa, VHNT Thái Nguyên đã, đang và sẽ là một minh chứng sinh động cho bức tranh đẹp đẽ giàu sắc điệu này.
Thái Nguyên có truyền thống cách mạng sáng chói, có truyền thống văn hóa phong phú của nhiều dân tộc. Và hôm nay, Thái Nguyên đang phát triển trên một chặng đường mới. Chính từ đó văn nghệ Thái Nguyên hôm nay với những trang viết, những bài ca, những tác phẩm mỹ thuật điêu khắc, múa, nhiếp ảnh… của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã góp phần làm sáng thêm truyền thống đó. Thái Nguyên đã là mảnh đất luôn có sức mời gọi vì sức nặng của những giá trị truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa tốt đẹp này.
Hôm nay, một lần nữa chúng tôi được trở lại Thái Nguyên, đến dự ngày hội lớn của những người hoạt động văn nghệ của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa. Xin kính chúc sự nghiệp VHNT Thái Nguyên tiến bước trên một chặng đường mới đầy hứng khởi, kính chúc đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII sẽ đề ra.
Kính chúc Đại hội thành công.

(*) Tên bài do Tòa soạn đặt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây