Nỗ lực vượt khó, dẫu còn gian nan

VNTN – Là một Hội VHNT của một địa phương còn nhiều khó khăn, đi vào hoạt động đến nay mới hết một nhiệm kỳ, những năm qua, với Hội VHNT huyện Võ Nhai là cả một nỗ lực vượt khó trước rất nhiều thách thức.
Tuy chỉ là một huyện nhưng Võ Nhai rộng gần bằng tỉnh Bắc Ninh, địa hình chủ yếu là rừng núi, đồi dốc. Từ UBND huyện đến các xã vùng sâu có khi đến 50-60km, nhiều dân tộc sinh sống đan xen, phong tục khác nhau, trình độ văn hóa của bà con còn hạn chế, không ít người coi Hội VHNT là sân chơi giải trí. Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo địa bàn huyện Võ Nhai còn chưa đúng mức về VHNT.
Kinh phí hoạt động cũng là một trở ngại lớn đối với Hội. Hội đã được UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động VHNT, nhưng con số hỗ trợ còn quá ít, không đáp ứng đủ những nhiệm vụ được giao. Trong những năm hoạt động của nhiệm kỳ trước, Hội mới nhận được 29 triệu đồng hỗ trợ từ UBND huyện, trong khi thực tế số tiền Hội phải chi (đã hết sức tiết kiệm) là hơn 82 triệu đồng. Hơn 50 triệu đồng còn lại, người đứng đầu Hội đã tự nguyện bỏ tiền túi để có thể duy trì hoạt động Hội. Chưa kể, kỹ năng hoạt động VHNT của lãnh đạo Hội và hội viên còn nhiều hạn chế, ít có điều kiện được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các Hội bạn.
Khó khăn là vậy, nhưng song hành vẫn còn những thuận lợi, ưu ái cho Võ Nhai. Đó là địa bàn rừng núi hiểm trở, nhiều dân tộc sinh sống đã tạo nên cảnh đẹp nhiều dáng vẻ với nhiều phong tục độc đáo cho mảnh đất này. Huyện còn là quê hương Cách mạng tiền khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược, nên là kho tư liệu quý giá cho các hội viên khai thác, làm giàu các sáng tác của mình. Bên cạnh đó, tuy còn hạn chế trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về VHNT nhưng dưới ánh sáng những Nghị quyết của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”…; huyện cũng có Nghị quyết 07 về “Xây dựng Hội VHNT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới” nên việc thành lập, ra mắt và hoạt động của các Chi hội VHNT từ đó mà thuận lợi hơn. Kết quả của một nhiệm kỳ nỗ lực vượt khó, cố gắng duy trì, phát triển Hội (dẫu có là dò dẫm từng bước một!) là những trái ngọt đáng khích lệ.
Hội đã xây dựng được 14 Chi hội VHNT ở 14 xã, thị trấn trong tổng số 15 xã, thị trấn của huyện; đưa số hội viên của Hội từ 49 hội viên ban đầu lên 175 hội viên; sinh hoạt ở 6 Chi hội chuyên ngành: Thơ, Văn xuôi, Nhiếp ảnh, Hội họa-Điêu khắc, Ca-Múa-Nhạc, và Lý luận phê bình.

 

Lãnh đạo Huyện ủy chúc mừng Đại hội Hội VHNT huyện Võ Nhai.

Ngày thơ Việt Nam là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa và tác động sâu rộng tới các hội viên và đông đảo bà con nhân dân, song Hội chỉ phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của huyện long trọng tổ chức Ngày thơ được 2 năm là 2014 và 2016. Hội cũng phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của huyện tổ chức Liên hoan tiếng hát Then lần thứ nhất huyện Võ Nhai năm 2015. Các năm còn lại, vì điều kiện kinh phí hoạt động khó khăn, nên việc tổ chức Ngày thơ Việt Nam và những ngày lễ lớn của đất nước được chuyển về Chi hội VHNT các xã, thị trấn. May mắn, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND địa phương, Chi hội VHNT các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam và các ngày lễ trọng thể khác; tuy ở quy mô nhỏ song cũng phần nào đáp ứng nhu cầu về VHNT của nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.
Từ khi hoạt động đến nay Hội đã xuất bản được 2 tập san về văn học nghệ thuật của Hội và 3 tập thơ, 3 tập Lí luận phê bình (Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin) cho hội viên. Số lượng tác phẩm xuất bản trên kì thực là vô cùng nhỏ bé, nhưng trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hạn chế thì đây đã là những kết quả đáng mừng với Võ Nhai.
Và những cố gắng, nỗ lực của Hội đã được ghi nhận xứng đáng: Hội được huyện bình xét, xếp thứ Nhì Khối thi đua năm 2015; Nhất Khối thi đua năm 2017; đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cả 5 năm liền (từ 2013-2018); được nhận 3 Giấy khen của UBND huyện. Năm 2018, tại Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Hội VHNT huyện Võ Nhai vinh dự được BCH Đảng bộ tỉnh trao tặng 3 Bằng khen (1 tập thể, 2 cá nhân) vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Hội VHNT huyện Võ Nhai phấn đấu trong nhiệm kỳ mới (2019-2024) sẽ xây dựng xong 15 Chi hội VHNT ở 15 xã, thị trấn trong huyện (không còn xã trắng về hoạt động VHNT); đưa số hội viên từ 173 lên 235; thúc đẩy hoạt động có chất lượng cho 2 Chi hội chuyên ngành còn yếu là Nhiếp ảnh và Hội họa-Điêu khắc; xây dựng được 5 Chi hội Đàn Tính – Hát Then…
Những chia sẻ trên không phải để “than nghèo, kể khổ”, mà để phần nào nói rõ hơn thực trạng khó khăn của các Hội VHNT địa phương nói chung, và Hội VHNT huyện Võ Nhai nói riêng, qua đó nhận được sự quan tâm, động viên hơn nữa của các cấp ngành về cả vật chất và tinh thần cho hoạt động VHNT.

Trần Xuân Thắng