Về làm nông dân

Nguyễn Anh Đào

Về làm nông dân

Ta về làm một nông dân
Ăn cơm rau muống tương Bần mà vui

Nhà quê chia ngọt sẻ bùi
Ấm tình làng xóm yên vui tháng ngày

Sớm hôm lại được đi cày
Đồng sâu ta lội, mây bay trắng trời

Lúa ơi lúa tốt bời bời
Bõ công gieo cấy, lưng phơi nắng đồng

Tháng ngày chăm việc cấy trồng
Trời làm mưa gió, bão giông tùy trời

Thảnh thơi với một cuộc đời
Nông dân muôn thủa cất lời hoan ca

Đất quê ngày một nở hoa
Bình yên, viên mãn… xin là nông dân!