Đọc sách của Người

Phan Thức

Đọc sách của Người

(Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ)

Đã bao lần
Con đọc sách của Người(1)
Mỗi chữ
Ngẫm suy
Bao lời Người dạy
“Mọi việc làm phải bàn bạc với dân”
“Tin vào quần chúng”
“Cách nói, cách làm phải học nhân dân”
“Mọi việc làm không có dân thì không xong”
“Mọi việc làm, dựa vào dân thì mới thành công” …(2)

Lời Người sâu xa bình dị
Lắng đọng trong con
Từng câu, từng ý.
Thời gian trôi qua trên 70 năm
Đất nước bao phen thắng giặc ngoại xâm
Vượt qua chất chồng thử thách …
Hôm nay
Ấm no hạnh phúc muôn lần
Đọc sách của Người
Chúng con thấu hiểu:
Gốc rễ sâu bền
Muôn thuở ở lòng dân.

(1) Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
của Bác Hồ xuất bản năm 1948, bút danh XYZ.
(2) Những ý Bác Hồ viết trong tác phẩm trên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây