Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý văn học nghệ thuật

VNTN – Từ ngày 20 đến 22/08, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo VHNT” cho 252 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận, phê bình VHNT, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về VHNT ở 29 tỉnh/thành khu vực phía Bắc.
Dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương trực tiếp truyền đạt các chuyên đề: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật. Đồng thời, nghe lãnh đạo một số Hội nghệ thuật chuyên ngành truyền đạt các nội dung liên quan đến tình hình sân khấu, điện ảnh hiện nay cùng những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp phát triển. Ngoài ra, các học viên đã được đi thăm khu di tích Bạch Đằng Giang – quần thể gồm các công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của thành phố Hải Phòng.

Hội nghị tập huấn là hoạt động thường niên nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu lý luận phê bình củng cổ, nắm vững những quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, VHNT của Đảng và Nhà nước; nắm bắt tình hình đời sống văn hóa, VHNT nói chung và lý luận phê bình VHNT nói riêng để nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống VHNT ở địa phương, đơn vị.
Kết thúc Hội nghị tập huấn, Đoàn Thái Nguyên với 6 đồng chí tham gia học tập được đánh giá là 1 trong 5 Đoàn có thành tích học tập tốt nhất.

Bích Hồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây