Nỗ lực tinh gọn bộ máy, giảm biên chế

VNTN – Với những giải pháp phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Thái Nguyên đã nỗ lực sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương.

Những việc cần làm ngay
Ngay sau Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã chủ động, khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nghị quyết. Trong đó, Đảng bộ xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng. Khẳng định quyết tâm triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan đến đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, toàn Đảng bộ thống nhất, kể từ ngày 20/10/2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tạm dừng việc đề bạt, bổ nhiệm mới đối với các chức danh các cấp, từ chức danh cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên (trừ những trường hợp có nhu cầu bổ nhiệm và đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đồng ý về chủ trương bằng văn bản); tạm dừng việc tuyển dụng biên chế và hợp đồng lao động các loại có sử dụng nguồn lương từ ngân sách (trừ các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn); tạm dừng chủ trương đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn ở những nơi trong diện sáp nhập hoặc giải thể. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành quy chế làm việc và xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 29/01/2018, Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 09/3/2018; Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Đề án số 10-ĐA/TU và quyết định kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh từ 01/01/2019.

Sở Khoa học & Công nghệ giảm 08 đầu mối trực thuộc trong đợt sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế.

Để triển khai thực hiện tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021; chấn chỉnh công tác giao, quản lý và sử dụng biên chế; giải quyết dứt điểm các hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới hoạt động, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn thu trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Xây dựng chính sách hỗ trợ kịp thời
Chị Trần Phương Thảo, chủ cơ sở thêu, vẽ nghệ thuật ở đường vào ga Đồng Quang T.P Thái Nguyên cho biết: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật, chị xin vào làm công chức văn hóa xã hội của phường Phan Đình Phùng. Trong quá trình làm việc, công việc không vất vả, lương cũng đủ sống, nhưng với đam mê từ thời sinh viên chị quyết định mở một cơ sở chuyên thêu, vẽ nghệ thuật. Sau khi biết chủ trương tinh giản biên chế, chị đã quyết định thôi việc theo nguyện vọng từ 01/5/2019 sau 6 năm công tác, để dành thời gian cho gia đình và niềm đam mê của mình. Khi nghỉ việc, Thảo cũng không nghĩ là sẽ được nhận một khoản tiền hỗ trợ của tỉnh. Tuy số tiền không nhiều, song đã hỗ trợ Thảo trong giai đoạn đầu chuyển hẳn sang công việc mới. Khi con gái quyết định nghỉ việc, bố mẹ Thảo rất sốc, vì ông bà chỉ mong con có công việc ổn định trong cơ quan Nhà nước. Song Thảo lại nghĩ, làm gì cũng là vì mục tiêu kiếm sống, ngoài ra lại được làm điều mình yêu thích thì còn gì bằng. Hiện cơ sở của Thảo hoạt động tốt và chị đang tiếp tục theo học cao học tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.
Trần Phương Thảo thôi việc theo nguyện vọng đã được hưởng các chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh. Tính ưu việt của Nghị quyết này là đã giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết được bài toán về chế độ, chính sách cho CB,CC,VC,NLĐ do thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thôi việc ngay theo nguyện vọng, nghỉ công tác theo nguyện vọng để giải quyết chế độ nghỉ hưu và số cán bộ giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo có nguyện vọng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Được biết, ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2953/UBND-NC, ngày 31/7/2018 để tổ chức triển khai đến tất cả CB,CC,VC,NLĐ quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục xin nghỉ hưu đối với công chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn về quy trình, hồ sơ, chính sách bảo hiểm xã hội và chế độ tài chính tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02. Tính đến hết ngày 03/7/2019, toàn tỉnh đã có 200 CB,CC,VC,NLĐ (trong đó khối các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, khối cơ quan đảng, đoàn thể là 165 người; cấp xã là 35 người) được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 02 với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Gọn bộ máy, giảm biên chế
Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, ban, chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành.
Kết quả, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: Đã thực hiện thống nhất Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (từ 01/01/2018); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (từ 15/01/2018); kết thúc hoạt động của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh (từ 01/01/2019). 9/9 huyện, thành, thị ủy thực hiện Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị. 9/9 huyện, thành, thị chuyển chức năng tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo của Ban Dân vận về Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Có 6/9 huyện, thành, thị ủy bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 5/9 bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; 127/180 xã, phường, thị trấn bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; 09/180 xã, phường, thị trấn bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng cấp phó của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư; sau sắp xếp các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã giảm được 10 đầu mối cấp phòng, giảm 06 trưởng phòng và 13 phó trưởng phòng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh giảm 13 đầu mối cấp phòng, giảm 03 đơn vị sự nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đang tích cực triển khai mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho cả khối. Triển khai Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ về Bệnh viện Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế; đồng thời hợp nhất Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Các huyện, thành, thị ủy đang tích cực triển khai phương án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND cấp huyện.
Đối với các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh: Đã xây dựng xong Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và đang được tiến hành thực hiện, dự kiến giảm 05/17 chi cục và tương đương, 48/150 phòng thuộc sở, 04 phó giám đốc sở. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: đã giảm được 73 đơn vị (trong đó trực thuộc UBND tỉnh: 04; trực thuộc sở: 34; trực thuộc UBND cấp huyện: 35); dự kiến đến năm 2021, giảm 120 đơn vị sự nghiệp công lập; ngoài ra đã thành lập thêm 6 trường mầm non và phổ thông ngoài công lập.
Về biên chế: đã giảm được 1.553 biên chế (171 biên chế công chức hành chính, 1.382 biên chế sự nghiệp); dự kiến đến năm 2021 toàn tỉnh sẽ giảm 3.045 biên chế. Về sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố: đã tiến hành rà soát xác định trên địa bàn toàn tỉnh có 1.098/3.032 xóm, tổ dân phố (chiếm 36%) phải thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập theo quy định; đến nay đã sáp nhập được 41 xóm để thành lập 17 xóm mới, giảm 24 xóm; số còn lại đang được tích cực triển khai thực hiện.
Trao đổi cùng chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Đảng ủy Sở đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 cho cán bộ toàn ngành. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trình UBND tỉnh, như: Thành lập Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Đoàn Nghệ thuật, tổ chức lại gồm lãnh đạo và 5 phòng, giảm 3 phòng so với trước khi hợp nhất; tổ chức lại Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, giảm từ 11 phòng xuống còn 6 phòng… Về biên chế, từ năm 2016 đến nay đã giải quyết chế độ cho 22 người nghỉ theo Nghị định 108 và Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh. Năm 2020, kế hoạch của Sở giảm biên chế 01 công chức, 05 viên chức, 02 lao động hợp đồng 68; năm 2021, giảm 01 công chức, 07 viên chức, 03 lao động hợp đồng 68. Tuy nhiên, việc tinh giản đối với lao động hợp đồng 68 hiện nay đang gặp khó khăn vì căn cứ vào Thông tư số 01/2015-TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 Liên Bộ Nội vụ, Tài chính thì kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng nghỉ tinh giản theo Nghị định 108/2014-NĐ/CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế phải lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động của đơn vị và nguồn thu để thực hiện. Vì thế, đối với một số đơn vị sự nghiệp không có thu, hoặc đơn vị nhỏ thì gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí chi trả. Và điều đó đồng nghĩa với việc không thể tinh giản biên chế theo Nghị định số 108, tức là khó khăn cho việc tinh giản biên chế theo lộ trình.
Tuy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện song về tổng thể với sự chủ động trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, việc tinh gọn bộ máy, giảm biên chế đã được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả rõ rệt. Điều đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng; vai trò điều hành của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hằng Nga

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây