Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

VNTN – Chiều nay (01/7), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo; các nội dung thông tin tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế cần khắc phục, như: công tác dự báo, tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để xử lý kiên quyết một số vấn đề nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực khoa giáo – văn hóa văn nghệ ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương có nơi còn mang tính hình thức…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến, về: việc triển khai thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của các cụm thi đua; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ tỉnh tới địa phương…

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp trong thời gian tới tập trung làm tốt công tác tuyên giáo, qua đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy kết quả 6 tháng đầu năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng còn lại; chuẩn bị thật kĩ, thấu đáo, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên hướng tới đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bích Hồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây