Chợ người

714

Duy Đắc

Chợ người

Chợ người mỗi sớm tinh mơ
Màn đêm chưa thức, người chờ đã đông
Chợ người đón việc xin công
Lao nhao cả đám đàn ông đàn bà

Chợ người mỗi sớm bày ra
Âm thầm rao bán sức và mồ hôi
Họ sấp ngửa họ đứng ngồi
Kẻ mua đo đắn từng nhời từng câu

Chợ người bán tủi mua sầu
Dỡ lò, khuân vác,… bẹp đầu, vẹo lưng
Chợ người bán muối mua gừng
Ai từng xuống biển, ai từng lên non

Miếng cơm manh áo chưa tròn
Lệch vai cửu vạn bạc mòn nắng mưa
Phận đời sao khéo đẩy đưa
Buồn
Vui mỗi buổi
Sớm
Trưa
Chợ
Người.