Lắng

Phạm Văn Vũ

Lắng

Dưới này
Ngấm bao nhiêu hương đất
Mà sen

Trên kia
Ngấm bao nhiêu hương trời
Mà trăng

Đêm nay
Giữa một bầu vàng
Sen đã bắt đầu trăng
Giữa một bầu vàng
Trăng cũng bắt đầu sen

Chỉ màn đêm mới biết
Có người áo vàng
Tay ngấm sen và tóc ngấm trăng
Trong ánh mắt u ẩn mà lấp lánh
Nửa như níu nửa như nâng

Sau giờ khắc lắng mình
Chầm chậm nở.