Đêm biên giới

Võ Ngột

Đêm biên giới

Đêm biên giới
nằm nghe đá kể
những địa danh chênh vênh hiểm trở
kẻ gian rình rập đêm ngày
điểm cao đạn sới pháo cày
đại ngàn nhói đau
hoàng hôn còn tấy đỏ
Vị Xuyên sương khói ảo mờ

Đêm biên giới
sông Nho Quế kéo tôi vào gần
gió Cổng Trời lại đẩy ra xa
ruộng bậc thang
chắp vá lại mầu xanh của đất
hồn thổ cẩm dệt giấc mơ tơ lụa
bản Mông chênh vênh mở sáng tiếng gà

Đêm biên giới hoa cỏ lên hương
trăng khuya nhắc nhở
cờ Lũng Cú tung bay trước gió
đại ngàn nhuộm hồn tôi xanh
ấm tình đồng đội
tuổi hai mươi
canh giữ đất này.