Vật nhau với nắng

705

Trần Kế Hoàn

Vật nhau với nắng

Vật nhau với nắng trước sân
Mèo con lăn lóc khua chân, ngoáy đầu
Ngó nghiêng, lau mép, rung râu
Chân trước vồ hụt chân sau lộn nhào
Chẳng bên nào chịu bên nào
Một hình một bóng, siết vào… đẩy ra
Ôm đuôi lăn lại, lăn qua
Nốc ao… ngã ngửa ngỡ là gãy chân
Hồi lâu… tưởng bạn bong gân
Mèo con cõng nắng từ sân lên thềm.