Mưa

689

Diệu Linh
(Lớp 6A, Trường THCS Hoàng Ngân,
Điềm Mặc, Định Hóa)

Mưa

Mây đen kéo về
Trời xanh chùm chăn
Mặt trời chạy mất
Cơn mưa đến tìm
Tí ta tí tách
Từng hạt mưa rơi
Đan trên kẽ lá
Như là mắt xanh
Đống củi buồn thiu
Mưa thêm nặng hạt
Bên kia dãy núi
Mưa trắng màu mây.