Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Thái Nguyên đã sẵn sàng

-31 lớp tập huấn đã được tổ chức thành công
-Thái Nguyên không sử dụng phiếu điều tra giấy

Gần 5000 người tham gia công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh đã được tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng… sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra với quy mô lớn, sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 tới đây.

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, nhằm thu thập những thông tin cơ bản về quy mô và chất lượng dân số và nhà ở của từng địa phương, để tổng hợp thành các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo phát triển dân số và nhà ở của cả nước. Qua đó, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 – 2030. Đồng thời, phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư…
Nội dung Tổng điều tra gồm 2 phần. Thông tin về dân số, với các thông tin cá nhân; mối quan hệ với chủ hộ; dân tộc và tôn giáo; tình hình đi học hiện nay; trình độ học vấn và trình độ nghề; kĩ năng nghề; tình trạng hôn nhân; đăng kí khai sinh của trẻ; tình hình di cư và lí do di cư; tình trạng lao động việc làm; tình hình sinh con; thông tin cá nhân của người chết là thành viên hộ, nguyên nhân chết, v.v… Và, thông tin về nhà ở, bao gồm: tình trạng nhà ở hiện tại; quy mô diện tích, kết cấu và loại vật liệu xây dựng chính; tình trạng sở hữu nhà ở; loại nhiên liệu (năng lượng) chính để thắp sáng và nấu ăn; nguồn nước chính sử dụng để ăn uống và một số tiện nghi cơ bản.
Đối tượng điều tra gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các trường hợp chết đã xảy ra từ ngày 1 Tết Mậu Tuất, tức ngày 16/2/2018 đến hết ngày 31/3/2019.
Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nên đòi hỏi một lực lượng tham gia rất nhiều. Tỉnh Thái Nguyên có trên 350.000 hộ với gần 3.000 địa bàn điều tra, do đó đã phải huy động gần 5.000 người tham gia, trong đó ban chỉ đạo các cấp gồm 1.068 người, hơn 2.000 người tham gia lập bảng kê và 1.690 người làm điều tra viên và tổ trưởng điều tra.
Ông Trần Quang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Điểm mới của cuộc tổng điều tra năm nay là đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hai hình thức: điều tra viên trực tiếp sử dụng thiết bị thông tin như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để kê khai điều tra, hoặc hộ gia đình tự kê khai theo webform thông qua tài khoản email do Tổng cục Thống kê cung cấp và gửi về hệ thống (tỉnh Thái Nguyên có 500 hộ đăng kí kê khai theo webform và đợt Tổng điều tra này, tỉnh Thái Nguyên không sử dụng phiếu giấy nữa).Việc ứng dụng này giúp cho công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt hơn, thời gian công bố số liệu nhanh hơn do giảm bớt được công đoạn soát xét phiếu ở các cấp. Tuy nhiên, lại đòi hỏi việc tuyển chọn điều tra viên vừa phải có thiết bị di động vừa biết sử dụng thành thạo nó để thực hiện thu thập và cập nhật thông tin theo đúng chương trình thống nhất chung của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra. Mặt khác, công tác tập huấn cũng phức tạp hơn và đòi hỏi hạ tầng kĩ thuật, vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo tuyệt đối các thông tin trên phiếu điều tra phải được giữ kín.
Thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu tính từ 0 giờ ngày 01/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ 07 giờ sáng 01/4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Đây là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 trên phạm vi cả nước được triển khai 10 năm một lần. Và cũng là 1 trong 3 cuộc Tổng điều tra cơ bản của Quốc gia được quy định trong Luật Thống kê.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo đúng hướng dẫn của điều tra viên không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là quyền của mỗi chúng ta.

Thu Huyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây