Cần lắng nghe tiếng nói của nhân dân

VNTN – Đó là quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy khi ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025”.
Ngày 13/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án. Các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực Đề án, chủ trì Hội nghị.

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa đã nhấn mạnh: việc kịp thời nắm bắt tư tưởng, định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó tạo nên sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kì 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Ảnh: Trần Thép

Với mục tiêu tổng quát: nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lí; tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên trong công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có những quyết sách đúng đắn, đồng thời hình thành các luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, Đề án cũng đặt ra 5 mục tiêu cụ thể, trong đó nổi bật là: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có trình độ chuyên môn cũng như chính trị; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên về kĩ năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích tình hình và định hướng dư luận, đảm bảo có hiệu quả; tiến hành các cuộc điều tra xã hội học, góp phần phục vụ quá trình hình thành, hoàn thiện và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… Đồng thời, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội với công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; Đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả bằng hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, chủ động nghiên cứu, phân tích các sự kiện, vấn đề mà dư luận quan tâm trên tất cả các lĩnh vực, qua các kênh thông tin khác nhau nhằm tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng công tác dự báo của đội ngũ cộng tác viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Kim Dung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên cho biết: Để làm tốt công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, Thành phố sẽ triển khai tốt việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời, tăng cường công tác quản lí nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế… để tránh xảy ra sai sót. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề xuất với Ban Chỉ đạo Đề án một số nội dung: Quan tâm chỉ đạo các ngành giải quyết dứt điểm các vấn đề nhân dân đang bức xúc; Có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tăng cường kiểm tra dư luận trên mạng xã hội; và tăng cường chỉ đạo quản lí nhà nước về truyền thông…
Trao đổi thêm về vấn đề này, nhà báo Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài Phát thành Truyền hình tỉnh chia sẻ một thực tế rằng, hiện nay báo chí đang bị đi sau thông tin. Nhiều vụ việc trên mạng xã hội tràn lan mà báo chí còn chưa biết, vì vậy việc nắm bắt dư luận xã hội kịp thời là vô cùng giá trị. Bà Vũ Anh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có thể chia sẻ thông tin để báo chí vào cuộc kịp thời, góp phần định hướng dư luận.
Trước đó, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI “Về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, ngày 12/11/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 17-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 -2018” và triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Đề án số 11-ĐA/TU sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2025. Hằng năm, cấp ủy các cấp sẽ có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực Đề án.

Huệ Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây