Thể lệ Cuộc thi “Thơ Muôn nhà”

(Trong khuôn khổ Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2019)

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HVN, ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên năm 2019, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên ban hành Thể lệ Cuộc thi “Thơ Muôn nhà”, trong khuôn khổ Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2019 như sau:

  1. Mục đích – ý nghĩa

Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tác, kích thích khả năng sáng tạo thơ ca; tìm kiếm, giới thiệu, tôn vinh những bài thơ hay của một cộng đồng những người yêu thơ và làm thơ.

  1. Đối tượng dự thi

Những tác giả hiện đang là thành viên của các câu lạc bộ thơ, trang thơ/diễn đàn thơ mạng (do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên mời tham gia) cam kết thực hiện những quy định của Cuộc thi.

  1. Những quy định cụ thể

– Đề tài dự thi: Bám sát chủ đề của Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2019 “Ước vọng xanh”. Đó là những sáng tác về quê hương, đất nước, về tình yêu Tổ quốc – con người – cuộc sống…

– Dung lượng – thể thơ: mỗi bài thơ không quá 50 dòng; trừ trường ca và thơ trào phúng, mỗi tác giả có thể dự thi ở tất cả các thể thơ khác (lục bát, tự do, thơ Đường,…).

– Số lượng bài thơ dự thi: Mỗi tác giả được dự thi không quá 3 bài thơ, gửi một lần.

– Quy định về bài dự thi:

+ Bài dự thi đánh vi tính, in trên một mặt giấy khổ A4. Ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, điện thoại. Các tác giả gửi bài thông qua Câu lạc bộ, sau đó Câu lạc bộ tập hợp gửi về Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (không nhận bài đơn lẻ của từng tác giả).

+ Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được công bố, in ấn trên báo chí và xuất bản phẩm nào ở trung ương và địa phương.

+ Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban Tổ chức và pháp luật.

– Thời gian – địa điểm nhận bài:

+ Thời gian: từ khi phát động Cuộc thi đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức ngày 12/2/2019).

+ Địa điểm: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (Liên hệ chị Le Thị Đình, điện thoại 0972.670.869).

– Những tác phẩm có chất lượng sẽ được chọn đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên và được trả nhuận bút theo quy định hiện hành.

– Bản thảo tác phẩm dự thi không trả lại tác giả.

  1. Ban giám khảo

Gồm đại diện báo Văn nghệ Thái Nguyên và một số nhà thơ có uy tín trong tỉnh.

  1. Giải thưởng

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trao các giải tập thể và cá nhân; cơ cấu và mức thưởng được quyết định căn cứ vào nguồn kinh phí thực tế.

Kết quả Cuộc thi và Lễ trao giải thưởng sẽ được diễn ra tại Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên năm 2018, ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức ngày 17/02/2019).

Thái Nguyên ngày  /1 /2019

HỘI VHNT TỈNH THÁI NGUYÊN