Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

265

VNTN – Sáng nay (26/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị…

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã không ngừng đổi mới các nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và công tác phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương; các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.

Cùng với đó, công tác nắm bắt, phân tích dư luận xã hội được đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, định hướng tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc từ khâu khai thác, xử lý tư liệu đến biên soạn, hội thảo, thẩm định và nghiệm thu.

Tuy nhiên một số nội dung công tác tuyên truyền triển khai ở đơn vị, đoàn thể, địa phương chưa thực sự chất lượng, còn thiếu tính chủ động; lĩnh vực báo chí chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, lý luận, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện; công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; chất lượng một số bản thảo lịch sử địa phương chưa cao…

Các tập thể được tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm: làm tốt công tác tuyên giáo góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, ổn định tư tưởng, động viên công nhân, viên chức, người lao động đẩy mạnh lao động, sản xuất; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tuyên truyền, giáo dục lịch sử thông qua việc phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ…

Tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc đã nghỉ chế độ trong năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu và giải đáp những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019: tham mưu triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025”; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống các tổ chức phản động đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo, công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018; và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc nghỉ chế độ trong năm 2018. 

Bích Hồng