Các chức vụ do HĐND tỉnh bầu đều có số phiếu tín nhiệm trên 80%

VNTNVào buổi chiều ngày làm việc thứ 3 (7/12) Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thông qua Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh không lấy phiếu tín nhiệm đối với 2 ủy viên UBND tỉnh mới được bầu bổ sung tại Kỳ họp gồm: ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT và ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải.

70 đại biểu HĐND khóa XIII tham dự Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu. Phiếu được chia làm 3 loại: Phiếu tín nhiệm cao; Phiếu tín nhiệm và Phiếu tín nhiệm thấp. Kết quả là tất cả 31 chức vụ do HĐND tỉnh bầu đều đạt tổng số Phiếu tín nhiệm cao và Phiếu tín nhiệm trên 80%. Điều này khẳng định các đại biểu đại diện cho cử tri toàn tỉnh đã đặt tin tưởng lớn vào các chức vụ do họ bầu ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 63 Phiếu tín nhiệm cao (chiếm 87,5 tổng số phiếu); 04 Phiếu tín nhiệm và 03 Phiếu tín nhiệm thấp.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 65 phiếu tín nhiệm cao (90,2 % tổng số phiếu), 05 phiếu tín nhiệm và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đạt số Phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 67 phiếu (chiếm 93% tổng số phiếu); 02 Phiếu tín nhiệm và 01 Phiếu tín nhiệm thấp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. HĐND tỉnh đã thực hiện theo đúng Nghị quyết số 85 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo cụ thể nội dung công việc, chức trách nhiệm vụ, bảng kê khai tài sản đầy đủ, trung thực làm cơ sở để đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Theo quy trình, lần lấy phiếu tín nhiệm này làm chặt chẽ hơn để khắc phục, hạn chế tình trạng thương – ghét, không đầy đủ trách nhiệm hoặc thiếu công khai, minh bạch và không trung thực.

Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đạt số Phiếu tín nhiệm cao là 63 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu) và 07 Phiếu tín nhiệm, 0 Phiếu tín nhiệm thấp cho biết: Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cho thấy sự trách nhiệm, công tâm khách quan của mỗi đại biểu HĐND tỉnh đối với lá phiếu của mình. Đây là cơ hội để mỗi đồng chí được lấy phiếu tự đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của mình. Đối với bản thân đạt được nhiều số Phiếu tín nhiệm cao là niềm vui, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, chức trách của mình.

Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Đối với một số chức danh đạt số Phiếu tín nhiệm cao còn khiêm tốn thì đây lại là dịp để thẳng thắn nhìn nhận về kết quả hoạt động. Ông Nguyễn Vy Hồng, Giám đốc sở Y tế đạt 25 Phiếu tín nhiệm cao, so với 39 Phiếu tín nhiệm và 05 Phiếu tín nhiệm thấp cho biết: Tuy tỉ lệ số Phiếu tín nhiệm cao không nhiều nhưng điều đó cũng đã khẳng định sự tin tưởng, kỳ vọng của các đại biểu HĐND đối với tôi và ngành Y tế nói chung. Bởi trong giai đoạn hiện nay ngành Y tế đang gặp nhiều khó khăn trong công tác khi nhà nước giao cơ chế tự chủ, lên đến 82%. Qua đây, ngành sẽ xây dựng những kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Vy Hồng, Giám đốc sở Y tế

 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 chức vụ do HĐND bầu:

 1. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   63   phiếu (chiếm 87,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          04   phiếu (chiếm 5,5% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03    phiếu (chiếm   4,1% tổng số đại biểu HĐND).

 1. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  67  phiếu (chiếm 93 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         02  phiếu (chiếm 2,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     01  phiếu (chiếm   1,4 % tổng số đại biểu HĐND).

 1. Bà Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  51 phiếu (chiếm 70,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        16  phiếu (chiếm 22,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    03  phiếu (chiếm     4,1  % tổng số đại biểu HĐND).

 1. Bà Vi Thị Chung, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55  phiếu (chiếm 76,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15  phiếu (chiếm  20,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     0    phiếu.

 1. Ông Nguyễn Văn Mậu, Trưng Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 57  phiếu (chiếm 79,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:       12   phiếu (chiếm 16,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     01   phiếu (chiếm    1,4  % tổng số đại biểu HĐND).

 1. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 62  phiếu (chiếm 86,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        08  phiếu (chiếm 11,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     0   phiếu.

 1. Bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  63   phiếu (chiếm  87,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         07   phiếu (chiếm   9,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0     phiếu.

 1. Ông Phạm Văn Thọ, Chánh văn phòng HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  59  phiếu (chiếm  81,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        10   phiếu (chiếm  13,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    01    phiếu (chiếm     1,4 % tổng số đại biểu HĐND).

 1. Ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  65  phiếu (chiếm 90,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         05  phiếu (chiếm  6,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     0    phiếu.

 1. Ông Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  46  phiếu (chiếm 63,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         22  phiếu (chiếm 30,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    02   phiếu (chiếm    2,8  %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42   phiếu (chiếm 58,3 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        27   phiếu (chiếm 37,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    01   phiếu (chiếm    1,4   %  tổng số đại biểu HĐND).  

 1. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   56  phiếu (chiếm 77,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         13  phiếu (chiếm 18,05 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:       0   phiếu.

 1. Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  55  phiếu (chiếm  76,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        15   phiếu (chiếm  20,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0   phiếu.

 1. Ông Phạm Quốc Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   23   phiếu (chiếm 31,9  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          43   phiếu (chiếm  59,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03    phiếu (chiếm    4,1  % tổng số đại biểu HĐND).

 1. 15. Ông Hoàng Thái Cương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  50  phiếu (chiếm   69,4  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         17  phiếu (chiếm   23,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     02   phiếu (chiếm      2,8  % tổng số đại biểu HĐND).

 1. 16. Ông Phạm Việt Đức, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   51 phiếu (chiếm 70,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         16  phiếu (chiếm  22,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     02   phiếu (chiếm     2,8  % tổng số đại biểu HĐND).

 1. 17. Ông Bùi Thanh Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44   phiếu (chiếm 61,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        26  phiếu (chiếm   36,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0      phiếu.

 1. 18. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  48     phiếu (chiếm  66,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         22     phiếu (chiếm  30,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0   phiếu.

 1. 19. Ông Vũ Duy Hiển, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   35  phiếu (chiếm   48,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          30  phiếu (chiếm   41,7  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      04  phiếu (chiếm       5,6  %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 20. Ông Nguyễn Vy Hồng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   25  phiếu (chiếm  34,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          39  phiếu (chiếm  54,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      05   phiếu (chiếm     6,9   %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 21. Ông Hoàng Đức Khánh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  56   phiếu (chiếm  77,8  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        13  phiếu (chiếm   18,05 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    01   phiếu (chiếm       1,4   %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 22. Ông Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   37   phiếu (chiếm   51,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          26    phiếu (chiếm   36,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      06   phiếu (chiếm       8,3  %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 23. Ông Đỗ Đại Phong, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 56  phiếu (chiếm 77,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        14    phiếu (chiếm 19,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      0       phiếu.

 1. 24. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao:  48  phiếu (chiếm 66,7 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:         18  phiếu (chiếm  25,0 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:     04  phiếu (chiếm     5,6 %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 25. Ông Nguyễn Ngô Quyết, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   32   phiếu (chiếm   44,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          32  phiếu (chiếm   44,4 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      06    phiếu (chiếm    8,3   %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 26. Ông Vũ Quốc Thạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40  phiếu (chiếm  55,6  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:        24   phiếu (chiếm  33,3 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:    06   phiếu (chiếm     8,3    %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 27. Ông Bùi Tuấn Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   28  phiếu (chiếm  38,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          35   phiếu (chiếm  48,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      05     phiếu (chiếm    6,9 %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 28. Ông Trần Dương Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   51  phiếu (chiếm  70,8 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          17  phiếu (chiếm  23,6 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:       0     phiếu.

 1. 29. Ông Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   59   phiếu (chiếm   81,9 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          09    phiếu (chiếm   12,5 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:       0   phiếu.

 1. 30. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   44   phiếu (chiếm  61,1 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          21   phiếu (chiếm  29,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      03    phiếu (chiếm     4,1  %  tổng số đại biểu HĐND).

 1. 31. Ông Nguyễn Đình Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao:   30   phiếu (chiếm  41,7  % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm:          34    phiếu (chiếm  47,2 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:      04   phiếu (chiếm      5,6  %  tổng số đại biểu HĐND).

 Anh Thắng

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây