Để văn học nghệ thuật lan tỏa mạnh mẽ đến cơ sở

VNTN – Đại hội VII Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã cận kề. Đại hội diễn ra sau thời gian Đảng bộ các cấp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Nghị quyết mà Đảng ta có nhiều chỉ đạo quan trọng, trong đó xác định “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU để thực hiện Nghị quyết 23. Đó là những luồng gió mới thổi vào đời sống VHNT tỉnh nhà, được giới văn nghệ sĩ hoan nghênh và đón nhận nhiệt tình. Hy vọng thời gian tới VHNT sẽ tiếp tục nhận được những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để tiếp tục phát triển.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội VHNT tỉnh có rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả hoạt động của Hội đáng trân trọng, trong đó phát triển thêm được 5 Hội cơ sở để toàn tỉnh có 8/9 huyện, thành, thị có tổ chức Hội VHNT. Đây là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa thiết thực đến hoạt động VHNT ở các địa phương. Văn nghệ sỹ và những người yêu VHNT (kể cả hội viên trung ương và cấp tỉnh) có một tổ chức gần gũi đề sinh hoạt thường xuyên, động viên, giúp đỡ nhau sáng tác. Đồng thời, công tác khai thác, bảo tồn, tuyên truyền về văn hóa nghệ thuật, những vùng đất lịch sử, những danh nhân ở các địa phương cũng được phát triển hơn. Hội VHNT ở các địa phương đã trở thành môi trường tốt nhất cho văn nghệ sỹ trưởng thành, có những tác phẩm chất lượng và phấn đấu trở thành hội viên Hội VHNT cấp tỉnh. Riêng với Hội VHNT thị xã Phổ Yên, sau hơn 10 năm thành lập đã bồi dưỡng 01 Hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và 08 hội viên trở thành Hội viên Hội VHNT tỉnh.
Tuy nhiên hoạt động của các Hội ở cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn: Mối quan hệ giữa Hội VHNT tỉnh và các Hội địa phương chưa được xây dựng rõ ràng, hỗ trợ cho nhau chưa được nhiều; có những Hội chưa được công nhận là Hội đặc thù nên không có cơ chế chính sách cho hoạt động, mà phải trông chờ vào sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương và sự năng động nhiệt tình của cán bộ, hội viên, thậm chí đến nay có Hội vẫn chưa có văn phòng để làm việc… Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động của các Hội địa phương.
Nhiệm kỳ 2018- 2023, thiết nghĩ cần có sự quan tâm thích đáng đến củng cố tổ chức và hoạt động của các Hội địa phương. Cụ thể:
Thứ nhất: Trước mắt chưa tổ chức được Liên hiệp Hội VHNT tỉnh, thì điều lệ của Hội tỉnh cần có một chương quy định cụ thể về việc này. Với các Hội địa phương cần nêu rõ trong điều lệ “Là thành viên của Hội VHNT tỉnh”, coi đây là điều tất yếu, có như vậy mới tạo được sự thống nhất hoạt động VHNT từ địa phương đến tỉnh, các Hội địa phương mới có điều kiện tiếp thu những chủ trương của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, cũng như sự giúp đỡ của Hội VHNT tỉnh về tổ chức và nội dung hoạt động. Mối quan hệ cần nêu rõ trách nhiệm của Hội VHNT tỉnh và trách nhiệm của các Hội VHNT địa phương.
Thứ hai: Hội VHNT được xác định là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp. Điều đó khẳng định: Hội VHNT trước tiên là một tổ chức “chính trị”, nhưng điều này chưa được xác định rõ ở cơ sở, nhất là qua các chính sách đối với các hoạt động của Hội. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, cần xác định rõ tính chất “chính trị” của Hội đến các cơ sở, để không chỉ xác định vị trí, tính chất của Hội VHNT, mà trên cơ sở đó thực hiện các chính sách hiện hành tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội hoạt động.
Thứ ba: Sau mỗi nhiệm kỳ Hội VHNT tỉnh nên có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, đồng thời tạo điều kiện trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các Hội cơ sở. Với cấp ủy các huyện, thành, thị xã, cần tạo điều kiện cho hội viên Hội VHNT được tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, được nghe các chương trình thời sự chính sách vv… để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho Hội viên, tạo điều kiện cho Hội viên có những sáng tác chất lượng cao hơn.
Chúc cho Đại hội VII của Hội VHNT tỉnh sẽ thành công tốt đẹp và nền VHNT tỉnh nhà sẽ ngày một phát triển, lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo công chúng.

Phan Thức
(Chủ tịch Hội VHNT thị xã Phổ Yên)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây