Cần lắm những tấm gương

VNTN – Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII do Ban Chấp hành Trung ương tổ chức mới đây, có một nội dung quan trọng khi đưa ra Hội nghị được nhân dân cả nước rất quan tâm. Đó là dự thảo Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá thì: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Tổng Bí thư ví dụ cụ thể: “Nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư”.

Vấn đề nêu gương đưa ra tại Hội nghị Trung ương 8 vốn dĩ không mới. Có thể tìm thấy trong kho tàng dân gian của ông cha nhiều thành ngữ được đúc rút từ cuộc sống, nhắc nhớ chúng ta cần phải nêu gương. Tiêu biểu có thể kể đến như: Người trên ở chẳng chính ngôi/Để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào; Thượng bất chính, hạ tắc loạn; “Nhà dột từ nóc dột xuống”… đều mang hàm ý: Người trên (địa vị xã hội, cấp bậc, tuổi tác…) mà sống không ra gì thì khó bảo người dưới làm việc tốt được.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương về sự nêu gương. Theo Bác, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Muốn Nêu gương thì phải Làm gương. Trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ đã chứng minh việc làm gương bằng lời nói và việc làm. Không chỉ bản thân làm gương, Bác Hồ còn phát động phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” nhằm sản sinh nhiều tấm gương, mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp, “cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”.
15 năm trước, ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, xác định mục đích: “Tạo ra phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống”. Năm 2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 5 năm sau, từ yêu cầu thực tế, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14-5-2011 chỉ rõ: “Đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên…”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp càng đặt ra bức thiết hơn khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, trong đó yêu cầu: “Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.
Các cụ ta có câu: Trăm nghe không bằng một thấy. Niềm tin chỉ được sinh ra khi người ta nhìn vào công việc cụ thể của người có vị trí Làm gương. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào; ở bất cứ địa phương nào, tổ chức nào… cũng có nhiều việc để làm gương.
Nếu như 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là 200 tấm gương sáng cho nhân dân cả nước nhìn vào thì hàng chục Ủy viên Ban Chấp hành ở các tỉnh, thành phố sẽ là tấm gương về nói và làm cho nhân dân tỉnh đó. Tương tự, ở cấp huyện, cấp xã… mỗi tỉnh sẽ có hàng nghìn cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần nêu gương.
Đất nước sẽ tươi đẹp biết bao nếu như tất cả chúng ta đều là những tấm gương trong.

 

Thái Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây