Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên Giai đoạn 2012 – 2016

VNTN – Ngày 08/2/2018 Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016 đã ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên Giai đoạn 2012 – 2016, toàn văn như sau:

THỂ LỆ
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên
giai đoạn 2012 – 2016

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên được tổ chức 5 năm một lần nhằm động viên khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời nâng cao ý thức trách  nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh.

Ngày 05/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định ban hành số 2705/QĐ-UBND về Quy chế về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016. Để tổ chức thực hiện Quy chế, Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016 (sau đây gọi chung là Ban Tổ chức)  ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016 như sau:     

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng tham dự

Tác giả hoặc nhóm tác giả sinh sống trong tỉnh Thái Nguyên có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được sáng tác trong giai đoạn quy định xét thưởng.

Đối với các tác giả ở ngoài tỉnh Thái Nguyên và người nước ngoài, chỉ xét các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật sáng tác có nội dung về tỉnh Thái Nguyên.

2. Loại hình nghệ thuật tham dự Giải thưởng

Giải thưởng trao cho 11 loại hình nghệ thuật: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Sân khấu, Âm nhạc,  Điện ảnh – Truyền hình, Múa, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tiêu chuẩn xét Giải thưởng

1.1. Đối với tác giả:

a) Tác giả không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước.

b) Quyền lợi của tác giả:

Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự giải và đoạt giải ở nhiều chuyên ngành.

Các tác giả đoạt giải được tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng và tiền thưởng theo cơ chế giải của Cuộc thi; được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

c) Trách nhiệm của tác giả:

– Nộp tác phẩm đúng thời gian và quy định của cơ quan thường trực Giải thưởng.

– Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi.

1.2. Đối với tác phẩm:

a) Về nội dung tư tưởng: tác phẩm văn học nghệ thuật phải mang tính chân thực, dân tộc, nhân văn và tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với văn hóa Việt Nam.

b) Về nghệ thuật: tác phẩm phải có tính sáng tạo, giá trị thẩm mĩ cao, có sự tìm tòi và những phát hiện mới, có tính hiện đại song vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

c) Về hình thức sử dụng:

– Ban Tổ chức Giải thưởng không trả lại các tác phẩm dự thi.

– Ban Tổ chức Giải thưởng được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải phục vụ cho công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa không nhằm mục đích thương mại, mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

2. Điều kiện tham gia Giải thưởng

Các tác phẩm văn học nghệ thuật được công bố lần đầu (trong thời gian 5 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, theo quy định của Giải thưởng), gồm: In thành sách, tham gia triển lãm, trưng bày,  biểu diễn phục vụ công chúng, truyền phát trên các trên các kênh thông tin chính thống từ cấp tỉnh trở lên.

– Tác giả hoặc nhóm tác giả được tham dự Giải thưởng ở nhiều chuyên ngành, mỗi chuyên ngành tối đa 03 tác phẩm.

– Mỗi tác giả gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng cần gửi kèm theo “Phiếu đăng ký tác phẩm, công trình tham dự Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016 theo quy định của Ban Tổ chức. Tác giả không có phiếu dự thi coi như không hợp lệ.

– Ban Tổ chức không nhận tác phẩm do tác giả tự in ấn, tự xuất bản; tác phẩm chưa hoàn chỉnh; tác phẩm không đủ điều kiện để được xuất bản, công bố.

* Lưu ý: Các tác phẩm đã được tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật không tham dự giải thưởng này.

3. Quy định chi tiết về đơn vị tác phẩm

3.1. Văn xuôi: Tập truyện, ký văn học, tản văn, tiểu thuyết và dịch thuật… là một tập sách.

3.2. Thơ: Tập thơ, trường ca: Là một tập sách.

3.3. Lý luận phê bình: Là một tập sách.

3.4. Sân khấu: Kịch dài, kịch ngắn (kịch nói, tuồng, chèo, cải lương…) và các loại hình sân khấu khác: Là vở diễn có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các vở diễn ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

Tác giả gửi tác phẩm bằng đĩa hình (VCD, DVD), kèm theo bản thuyết minh vở diễn ngắn gọn không quá 1000 từ.

3.5. Điện ảnh – Truyền hình: 01 bộ phim có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các phim ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

Tác giả gửi tác phẩm bằng đĩa hình (VCD, DVD) kèm theo bản tóm tắt ngắn gọn không quá 1000 từ.

3.6. Âm nhạc: Tác phẩm sách, giao hưởng, hợp xướng, ca khúc, nhạc cho một vở diễn, nhạc phim. Với nhạc sỹ là 02 ca khúc hoặc 01 bản hợp xướng, với ca sỹ là 03 ca khúc.

Tác giả gửi tác phẩm giao hưởng, hợp xướng, nhạc cho một vở diễn, nhạc phim bằng đĩa CD, kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

3.7. Múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể, tổ hợp múa, kịch múa: Là 01 vở kịch múa, 01 thơ múa có thời lượng 20 phút trở lên hoặc 02 tiết mục múa có tổng thời lượng 20 phút trở lên.

Tác giả gửi tác phẩm bằng đĩa hình (VCD, DVD), kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

3.8. Nhiếp ảnh: Là sách ảnh, ảnh đơn, bộ ảnh. Ảnh đơn: Từ 03 ảnh trở lên; Ảnh bộ: 01 bộ, mỗi bộ từ 05 – 08 ảnh (một bộ ảnh tương ứng 01 tác phẩm độc lập).

Ảnh dự thi phải do chính tác giả chụp trong thời gian quy định, là ảnh màu hoặc đen trắng có cỡ 35cm x 45cm, không ép plastic, ghi rõ địa chỉ nơi ảnh chụp. Ban Tổ chức chấp nhận tác phẩm đã xử lý cắt cúp, chỉnh sửa màu sắc nhưng không được cắt ghép làm sai sự thật. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

3.9. Mỹ thuật: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt…

Các tác phẩm tham dự Giải thưởng phải vào khung (đối với điêu khắc phải có bục) để sẵn sàng trưng bày. Phía sau tác phẩm cần ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác. Mỗi tác giả được gửi 02 tác phẩm. Quy định cho từng loại hình như sau:

Hội họa: Là tác phẩm độc lập hoặc tranh bộ (tương ứng một tác phẩm độc lập)

Đồ họa: Là tác phẩm độc lập hoặc một chùm tác phẩm không quá 04 bức, cùng một nội dung, ý tưởng thể hiện và cùng một bố cục (chùm tác phẩm tương ứng 01 tác phẩm độc lập).

Tranh cổ động: Tác phẩm độc lập hoặc một tập hợp không quá 03 bức (tập hợp các bức vẽ tương ứng 01 tác phẩm độc lập).

Điêu khắc: Là một tác phẩm hay một nhóm tác phẩm có bố cục không tách rời khi trưng bày (nhóm tác phẩm tương ứng 01 tác phẩm độc lập).

Phù điêu: Một tác phẩm hay một bộ phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời (một bộ phù điêu tương ứng 01 tác phẩm độc lập).

3.10. Kiến trúc: Đồ án thiết kế cho 01 công trình xây dựng hoặc một đồ án quy hoạch, thiết kế, trang trí nội ngoại thất đã hoàn chỉnh và được đưa vào sử dụng, gửi kèm theo tác phẩm bản thuyết minh công trình kiến trúc ngắn gọn không quá 1000 từ.

3.11. Văn nghệ dân gian: Là một tập sách nghiên cứu, giới thiệu về văn nghệ dân gian.

III. QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG VÀ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

1.1. Giải thưởng được trao cho các tác phẩm đoạt giải A, B, C và Khuyến khích của từng chuyên ngành. Việc xét chọn theo từng bộ giải, tác phẩm xứng đáng giải nào thì trao đúng giá trị giải đó, không nhất thiết phải đủ số lượng bộ giải theo cơ cấu.

1.2. Bộ giải thưởng gồm 11 nhóm giải theo 11 chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 04 hạng giải thưởng:

– Giải A: 01 giải;

– Giải B: 02 giải;

– Giải C: 03 giải;

– Giải Khuyến khích: 03 giải.

1.3. Mỗi tác phẩm đoạt giải được cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng kèm theo mức thưởng như sau:

a) Giải A: 26.000.000 đ (tương đương 20 lần mức lương cơ sở).

b) Giải B: 19.500.000 đ (tương đương 15 lần mức lương cơ sở).

c) Giải C: 13.000.000 đ (tương đương 10 lần mức lương cơ sở).

d) Giải Khuyến khích: 6.500.000 đ (tương đương 05 lần mức lương cơ sở).

2. Ban Tổ chức Giải thưởng

Ban Tổ chức Giải thưởng do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức.

– Trưởng ban Tổ chức: là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội.

– Phó Trưởng ban: là lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

– Thành viên Ban tổ chức: Mời đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, và một số cán bộ chuyên môn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

3. Quy trình tuyển chọn và xét thưởng tác phẩm

Ban Tổ chức ra quyết định thành lập Hội đồng giám khảo các cấp. Tác phẩm được chọn chấm qua 02 vòng: sơ khảo và chung khảo.

3.1. Hội đồng sơ khảo: Mời các văn nghệ sĩ có uy tín ở địa phương tham gia (có thể mời văn nghệ sĩ ở trung ương nếu cần thiết).

Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ: rà soát quy chế, thể lệ giải, tuyển chọn các tác phẩm, công trình do các tác giả hoặc đại diện tác giả gửi đến; chấm, đề xuất các tác phẩm có chất lượng lên Hội đồng chung khảo chấm, xét giải.

3.2. Hội đồng chung khảo: Mời các văn nghệ sĩ có uy tín ở trung ương và địa phương.

Hội đồng chung khảo có nhiệm vụ: Tư vấn, trợ giúp Ban tổ chức về việc xét tặng giải thưởng; Trực tiếp chấm các tác phẩm (trên cơ sở các tác phẩm đã được Hội đồng sơ khảo đề xuất); đánh giá, xét chọn, xếp loại tác phẩm đoạt các mức giải thưởng.

– Tác giả có tác phẩm dự giải ở chuyên ngành nào không tham gia Hội đồng giám khảo ở chuyên ngành đó.

– Chuyên ngành có dưới 10 tác phẩm dự giải không thành lập Hội đồng sơ khảo.

– Hội đồng chấm và bỏ phiếu cho từng chuyên ngành.

– Các Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số, ít nhất phải có 2/3 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý thì quyết định mới có hiệu lực.

4. Thời gian nhận tác phẩm, chấm xét và tổ chức trao giải

–  Thời gian nhận tác phẩm:  Từ ngày  10/02/2018 đến ngày 30/3/2018

–  Thời gian Hội đồng giám khảo chấm (cả 02 vòng sơ khảo và chung khảo):   Từ ngày 2/4 đến 28/4/2018.

–  Tổ chức công bố và trao giải: Tháng 5/2018, vào dịp Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Ban tổ chức công bố kết quả xét giải cho các tác giả có tác phẩm dự Giải thưởng biết. Sau 15 ngày kể từ khi có kết quả vòng chung khảo nếu không có tác giả hoặc nhóm tác giả nào khiếu nại, Ban Tổ chức tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức công bố và trao giải thưởng theo kế hoạch.

5. Nơi nhận tác phẩm

Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật gửi hồ sơ về:  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Phố Nhị Quý, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 02083 650952 hoặc 0972670869 (Ban Công tác hội viên).

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm tham dự giải sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:

1.1. Chủ tịch Hội đồng giám khảo cấp nào chịu trách nhiệm về kết quả giải thưởng cấp đó.

1.2. Cá nhân có tác phẩm được đề nghị xét tặng Giải thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ, đăng kí tác phẩm, công trình của mình; nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hoặc bị thu hồi giải thưởng theo quy định của Ban Tổ chức giải thưởng và pháp luật hiện hành.

Tác giả phải có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả. Trong quá trình chấm giải, nếu phát hiện ra các tác phẩm có dấu hiệu vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ loại tác phẩm đó ra khỏi danh sách tác phẩm dự giải. Nếu sau khi trao giải mới phát hiện tác phẩm đoạt giải vi phạm bản quyền tác giả, Ban Tổ chức giải thưởng kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi giải thưởng và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Về tố cáo khiếu nại:

Tác giả, nhóm tác giả hoặc bất kể tổ chức, cá nhân nào đều có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại, ký trực tiếp vào đơn (không in sao chữ ký). Nếu là tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức khiếu nại, có dấu và chữ ký của cấp có thẩm quyền gửi Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Ban Tổ chức không xem xét, trả lời các đơn không có họ tên, địa chỉ chính xác hoặc đơn nặc danh./.

Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
– Các cơ quan, đơn vị liên quan;
– Thành viên BTC Giải thưởng tỉnh;
– Báo TN, Đài PTTH, TT Thông tin tỉnh
– Lãnh đạo Vp: đ/c Linh;
– L­­­ưu: VT, KGVX
Huongvtt/TL(20b)

TRƯỞNG BAN

Đã ký

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trịnh Việt Hùng

 

Link download phiếu đăng ký

* Công văn hướng dẫn, bổ sung, làm rõ một số nội dung trong Quy chế và Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2016

VNTN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây