Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết công tác 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Chiều nay (23/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; không ngừng đổi mới phương thức thực hiện và phối hợp công tác với các đơn vị liên quan trong định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo; các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Cùng với đó, công tác nắm bắt, phân tích, định hướng dư luận xã hội được đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng nâng cao về chất lượng; công tác lịch sử Đảng có bước chuyển biến rõ rệt, đi lên về số lượng, chất lượng các ấn phẩm được thẩm định và xuất bản. Tuy nhiên một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai tới cơ sở còn chưa kịp thời; lĩnh vực báo chí chưa có nhiều tin, bài mang tính phân tích, định hướng, phản bác các luận điệu sai trái một cách trực diện; công tác dự báo và tham mưu định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Năm 2018, hệ thống tuyên giáo tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực; định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại mới; chủ động đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, “diễn biến hòa bình”; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo; chỉ đạo, định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm: nâng cao chất lượng thực hiện các Đề án về công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện hiệu quả công tác triển khai, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh và đất nước,…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ngành Tuyên giáo tỉnh, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ đối với ngành: cần tiếp tục nghiên cứu và đổi mới việc tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, có cách thức và nội dung truyền đạt phù hợp với từng đối tượng; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cần làm tốt, nhanh nhạy, kịp thời hơn, phải mở rộng và xác định đúng đối tượng điều tra, nhằm nâng lên về hệ số tin tưởng; công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản phải nâng cao hơn nữa về chất lượng các bài viết sao cho phản ánh đúng và trúng cả mặt phải và mặt trái; các hoạt động văn hóa văn nghệ phải định hướng tốt cho xã hội, nâng cao tư duy, đạo đức, lối sống tốt cho giới trẻ; công tác học tập lí luận chính trị phải làm tốt việc dạy và quản lý học viên…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017.

Bích Hồng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây