Sẵn sàng thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6

VNTN – Việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 đang được các cấp ủy, chính quyền tỉnh ta đặc biệt quyết tâm, với những việc làm cụ thể, nghiêm túc và hiệu quả. Các đề án và chương trình hành động đang gấp rút được hoàn thiện, sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm 2018.


Kiên quyết thực hiện

Trong khi không ít địa phương khác vẫn còn tỏ ra e dè trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 thì Thái Nguyên đã tiến hành nhanh và mạnh mẽ. Ngay từ trung tuần tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức vừa quán triệt tinh thần, vừa triển khai nghị quyết một cách đồng bộ đến từng đảng bộ trực thuộc, ban hành kết luận của tỉnh và tạm dừng một số chủ trương liên quan đến bổ nhiệm để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Công tác tuyên truyền vận động được coi trọng, sâu rộng và thường xuyên để tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội, nhất là đối với công chức, viên chức, người lao động ở những nơi sáp nhập hoặc giải thể. Đặc biệt là đối với 2 nghị quyết – Nghị quyết 18 về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 19 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” liên quan đến tinh giản, quyền lợi, tư tưởng tâm tư, cái mới cái cũ, nếu làm không tốt sẽ tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ, an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Một số nội dung, mục tiêu cụ thể trong Đề án thực hiện Nghị quyết 18 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 TW 6 đối với tỉnh Thái Nguyên là: Đến năm 2021, thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức với mức giảm 10% so với năm 2015. Năm 2015 số lượng công chức là 2.271, viên chức là 27.668, số biên chế dự kiến giảm từ năm 2018 đến năm 2021 là 2.940 biên chế, trong đó gồm 170 biên chế công chức, 2.770 biên chế viên chức. Trong năm 2018, rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ban, ngành, theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục và tương đương thuộc sở, ngành. Hiện nay có 150 phòng và 18 chi cục, dự kiến sau khi sắp xếp còn 125 phòng và 16 chi cục. Sắp xếp, phân bố lại các vị trí lãnh đạo của sở, chi cục, văn phòng thuộc sở, các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo từng phương án cụ thể. Sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước theo 1 trong 2 phương án. Thực hiện giảm 701 xóm, tổ dân phố theo phương án 1 và giảm 1.039 xóm, tổ dân phố theo phương án 2.
Ngày 14/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của TW 6 (ảnh). Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết lần này. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần, chủ trương và quan điểm triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh Thái Nguyên: Phải thống nhất từ nhận thức đến hành động; đặc biệt, trên cơ sở nhất quán từ chủ trương, quan điểm, phương pháp, cách làm và lộ trình thực hiện, việc triển khai trong toàn tỉnh sẽ được thực hiện trên tinh thần đổi mới, đảm bảo tính kế thừa, đoàn kết và phát triển. Những việc đã rõ, có sự đồng thuận cao cần tiến hành càng sớm càng tốt. Trong quá trình thực hiện không cầu toàn, song việc làm nhanh không có nghĩa là vội vàng, làm chậm không có nghĩa là trì hoãn.
Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hai Hội nghị với lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội và một số đơn vị hữu quan. Lãnh đạo các Đảng bộ, Mặt trận và đoàn thể đều thống nhất cao về chủ trương, nguyên tắc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cụ thể là việc sắp xếp các phòng, ban, quy định số lượng cấp trưởng, cấp phó theo số biên chế và nhiệm vụ; giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể.

Sẵn sàng triển khai
Nhiều đơn vị đã sẵn sàng thực hiện, chỉ chờ tỉnh có quyết định là bắt tay ngay vào thực hiện. Một số đơn vị, sở, ngành, địa phương đã xung phong đăng ký được thực hiện ngay trong đầu quý I/2018. Tất cả đều hưởng ứng đồng tình và đóng góp các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để khi triển khai thực hiện Nghị quyết được đồng bộ, hợp lý và tạo được sự đồng thuận cao nhất.
Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19, Ban quản lý Khu du tích lịch sử – sinh thái ATK sẽ chuyển về trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Năm 2018 sẽ giảm 3 biên chế và đến năm 2021, mỗi năm sẽ giảm đi 2,5% biên chế. Ông Nguyễn Văn Nương, Phó Ban quản lý cho biết: “Số lượng phòng ban sẽ giảm đi, bớt lãnh đạo, công việc các phòng ban có thể sẽ nhiều hơn một chút. Mới đầu, cán bộ cũng có đôi chút lo lắng và tâm tư nên hỏi lãnh đạo khá nhiều. Chúng tôi là người quán triệt tuyên truyền, động viên ổn định tâm lí cho anh em với quan điểm đã là cán bộ, viên chức làm công ăn lương thì ở đâu cũng là lao động, cống hiến. Đến nay, đa số đều đã đồng thuận”.
Một số cơ quan khác trực thuộc tỉnh như Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà – Đất và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch vùng hồ Núi Cốc sẽ phải giải thể; Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh được tổ chức lại, không còn bộ máy giúp việc chuyên trách. Lãnh đạo các cơ quan này bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh.
Đối với lĩnh vực giáo dục, từ năm 2018 đến 2021 sẽ tinh giản 496 biên chế cho tất cả các trường từ mầm non đến trung học phổ thông. Riêng các đơn vị trực thuộc ngành sẽ là hơn 260 biên chế. Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh cho biết: “Tinh giản nhưng số lượng giáo viên vẫn đảm bảo chất lượng đứng lớp. Về cơ bản sẽ không tuyển biên chế mới mà chuyển sang hợp đồng. Đối với các lớp chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ phải dồn lớp để giảm biên chế. Cán bộ nghỉ hưu cơ bản sẽ không tuyển dụng mới nữa mà chuyển sang hợp đồng có thời hạn. Đồng thời khuyến khích động viên các thầy cô sắp đến tuổi nghỉ hưu nghỉ hưu sớm và nhận chế độ chính sách theo quy định. Tỉnh nên xem xét nâng cao hơn nữa chế độ chính sách đối với các đối tượng trên và mức lương cho giáo viên hợp đồng. Bởi trước, giáo viên hợp đồng, mức lương khởi điểm thấp nhưng vẫn mặn mà vì mong lâu dài sẽ được biên chế. Nay không tuyển thêm biên chế nên sức hút sẽ giảm, vì cũng là làm hợp đồng nhưng ở các xí nghiệp thì thu nhập còn cao hơn”.
Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho biết: Bộ máy cấp thôn xóm hiện nay thậm chí không khác gì cấp xã, huyện trở lên, chỉ không có các phòng ban chuyên môn. Xóm bản Đồng Hỷ có 205 xóm, nếu thực hiện sáp nhập theo phương án 1 sẽ giảm được 56 xóm, mỗi xóm giảm tiết kiệm được 5 triệu mỗi tháng cho ngân sách”.
Nhiều đại biểu cũng đóng góp ý kiến về việc tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với những người tự nguyện xin nghỉ hưu sớm, hoặc chính sách đối với những người bị dôi dư bởi đề án, để tạo sự đồng thuận, tự nguyện lớn nhất có thể.
Sau các Hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động thực hiện đề án và kế hoạch thực hiện các nghị quyết của cơ quan, đơn vị mình. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Phiên họp sắp tới. Khi được thông qua, việc thực hiện Nghị quyết 18 và 19 Trung ương 6 sẽ được thực hiện một cách đồng bộ, đồng loạt ở tất cả các đơn vị, địa phương. Với sự quyết tâm của tỉnh, đồng thuận, nghiêm túc thực hiện của từng đơn vị, tin rằng các nghị quyết sẽ mang lại hiệu quả cao.

Anh Thắng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây