Thông báo nhận tác phẩm bổ sung cho thư viện Văn nghệ sĩ Thái Nguyên

Nhằm bổ sung cho thư viện Văn nghệ sĩ Thái Nguyên trên trang web, VNTN xin thông báo tới các hội viên của các chi hội như sau:

  • Lý luận phê bình: – Mỗi tác giả 5 tác phẩm (đã được công bố, gửi bản thảo sạch).
  • Âm nhạc: – Mỗi tác giả 5 bản nhạc (chụp ảnh nội dung 5 bản nhạc, có thể gửi file video) đã được công bố.
  • Kiến trúc: – 5 công trình (đã được sử dụng, gửi file ảnh kèm theo 1 file world ghi rõ thông tin tác phẩm.
  • Văn nghệ dân gian: – Mỗi tác giả 5 tác phẩm (tác phẩm đã được biểu diễn và công bố, 1 file world ghi rõ thông tin tác phẩm).
  • Nhiếp ảnh – Mĩ thuật: Mỗi tác giả 10 tác phẩm (tác phẩm đã được giải hoặc treo triển lãm,1 file world ghi rõ thông tin tác phẩm).
  • Văn xuôi: Mỗi tác giả 5 tác phẩm (đã được công bố, gửi bản thảo sạch)
  • Thơ: Mỗi tác giả 10 tác phẩm (đã được công bố, gửi bản thảo sạch)

*Tất cả các tác giả gửi kèm theo 1 file World ghi đầy đủ các thông tin sau:

Họ và tên: …………………………………………

Nghệ danh, bút danh: …………………………

Sinh năm: ………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………….

Quê quán: ………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………

Email:………………………………………………..

* kèm 1 ảnh chân dung tên tác giả.

Gửi về địa chỉ mail: vannghethainguyen111@gmail.com

Thời gian nộp: từ 11/12 đến 20/12/2017

VNTN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây