Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng

Đêm Thái Nguyên – Ảnh: Việt Hùng