Thông báo về Cuộc thi Mỹ thuật và Nhiếp ảnh “Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên”

VNTN – Nhân kỷ niệm 70 năm Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 2017); kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi sáng tác – Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, với chủ đề “Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên”.

1. Đối tượng dự thi
Tất cả công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, công tác tại tỉnh Thái Nguyên.

2. Loại hình nghệ thuật: Mỹ thuật và Nhiếp ảnh.

3. Nội dung: Phản ảnh sự đổi mới, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung, vùng ATK Thái Nguyên nói riêng trong 70 năm qua; quá trình thực hiện, kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; tình cảm khăng khít của nhân dân các dân tộc Thái Nguyên đối với Đảng, Bác Hồ, Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam; những sự kiện, dấu mốc lịch sử quan trọng của Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Thái Nguyên…

4. Quy định tác phẩm dự thi: Tác phẩm tham gia dự thi chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác và chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào; việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hoặc nhiều người khác đưa vào tác phẩm dự thi phải được chủ sở hữu quyền tác giả của tư liệu đó đồng ý và ký vào văn bản gửi kèm theo tác phẩm dự thi.

5. Trách nhiệm của tác giả: Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. BTC sẽ thu hồi giải thưởng khi phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm Thể lệ của cuộc thi. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
– Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho BTC cuộc thi phục vụ các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, xuất bản và truyền thông.

6. Hình thức thể hiện, quy cách trình bày tác phẩm

6.1. Mỹ thuật: Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm. Các tác phẩm tham dự phải vào khung (đối với điêu khắc phải có bục) để sẵn sàng trưng bày. Phía sau (hoặc trên bục đối với điêu khắc) tác phẩm ghi rõ tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác, họ tên tác giả, địa chỉ, điện thoại. Quy định cụ thể kích thước theo từng loại hình như sau:
Hội họa: Tác phẩm có chiều dài nhất không quá 200cm (2m), chiều ngắn nhất không dưới 40cm (0,4m).
Đồ họa – Tranh khắc: Tác phẩm độc lập hoặc một bộ, một chùm tác phẩm không quá 04 bức (có nội dung, hình thức thể hiện và bố cục không thể tách rời).
Tranh cổ động: Tác phẩm độc lập hoặc một tập hợp tác phẩm không quá 03 bức.
Điêu khắc:
– Tượng tròn – một tác phẩm hoặc nhóm tượng có bố cục và nội dung không thể tách rời khi trưng bày. Kích thước tác phẩm (chiều cao hoặc ngang) lớn nhất không quá 200cm (2m). Tác phẩm nhỏ chiều cao hoặc ngang không dưới 40cm (0,4m).
– Phù điêu – một tác phẩm hoặc một bộ phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời. Kích thước chiều dài nhất không quá 200cm (2m) cả khung, chiều nhỏ nhất của tác phẩm không quá 60cm (0,6m).

6.2. Nhiếp ảnh
– Mỗi tác giả được dự thi tối đa 10 ảnh dự thi, là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ). Ảnh dự thi phải được chụp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng jpg, kích thước chiều dài từ 45cm trở lên, độ phân giải 300dpi, dung lượng tối thiểu 4Mb (không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy). Bên cạnh việc gửi file, còn phải gửi kèm 01 ảnh cỡ 13x18cm (CP2) để tiện lợi trong việc đối chiếu, so sánh tác phẩm khi chấm ảnh.
– Đặt tên file ảnh theo mẫu: tên tác phẩm, họ và tên tác giả – ký hiệu file (Vd: HOA SEN – NGUYỄN VĂN A – IMG 20170626171537). Mỗi tác giả phải gửi kèm theo Phiếu dự thi dưới dạng file word, trong đó ghi rõ thứ tự và tên file, chú thích mỗi tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ (mẫu Phiếu dự thi được đăng tải trên website vannghethainguyen.vn). Khuyến khích ảnh dự thi có chú thích rõ tên nhân vật là cá nhân hoặc tập thể, địa danh nơi chụp, mô tả sự kiện. Tác giả không có Phiếu dự thi với đầy đủ thông tin nói trên coi như không hợp lệ.
– Chấp nhận các tác phẩm được xử lý cắt cúp, chỉnh sửa màu sắc, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch hiện thực. BTC sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết và không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến BTC.
– BTC sẽ đề nghị Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) bảo trợ. Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm ảnh vòng I để chọn ảnh vào vòng Triển lãm (vòng II), tác giả sẽ phóng lớn ảnh được chọn vào vòng II để chấm công khai chọn ảnh đoạt giải.

7. Cơ cấu giải thưởng

7.1. Mỹ thuật: 01 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng; 02 giải Nhì, 5 triệu đồng/ giải; 03 giải Ba, 3 triệu đồng/ giải; 05 giải Khuyến khích, 1,5 triệu đồng/ giải.

7.2. Nhiếp ảnh: 01 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 02 giải Nhì, 3 triệu đồng/ giải; 03 giải Ba, 2 triệu đồng/ giải; 05 giải Khuyến khích, 1 triệu đồng/ giải.
Mỗi tác phẩm (mỹ thuật, ảnh) đoạt giải được BTC cấp giấy chứng nhận, tặng giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả. Tác phẩm Nhiếp ảnh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được cấp Bằng chứng nhận của Hội NSNAVN theo Quy chế các Hình thức – Thể thức bảo trợ do Hội NSNAVN đã ban hành.
BTC sẽ lựa chọn 30 tác phẩm Mỹ thuật và 50 tác phẩm Nhiếp ảnh trong số tác phẩm dự thi để trưng bày triển lãm và trả nhuận treo cho mỗi tác phẩm mỹ thuật là 300.000đ, nhiếp ảnh là 200.000đ kèm theo giấy Chứng nhận.

8. Thời gian tổ chức và nơi nhận tác phẩm
BTC bắt đầu nhận tác phẩm từ tháng 7/2017 đến hết ngày 31/10/2017. Tác phẩm dự thi gửi đến: Ban Công tác hội viên, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. ĐT:  0208.3650952;  0981.586.662 (Chị Tâm)
– Các tác phẩm Nhiếp ảnh là file gửi đến hộp thư: cuocthianh2017@gmail.com
– Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11/2017 và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển lãm sẽ được tổ chức vào cuối năm 2017.

 

PHIẾU DỰ THI

Cuộc thi sáng tác Mĩ thuật và Nhiếp ảnh:

“Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên”

(dùng cho các tác giả chuyên ngành Nhiếp ảnh)

 

 

*Thông tin tác giả:

– Họ và tên: ………………………………..…………..…………..…………..……..

– Năm sinh: ………………………………..……

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..……………………………..…………………..……

– E mail………………………..…………..…… Điện thoại: ………………………………..……

 

*Thông tin tác phẩm:

– Số lượng tác phẩm dự thi: ………………………………..…………..……………….….….…

– Tên tác phẩm: ………………………………..…………..…………..…………..….……….….

– Tên file (theo mẫu: tên tác phẩm – họ và tên tác giả – ký hiệu file):

………………………………..…………..…………..……………….….….….….….….….……………………………………………………………………………………………..…….….….….….

………………………………..…………..…………..……………….….….….….….….….….…..…………………………………………………………………………………..…….….….….….…

– Chú thích ảnh (khuyến khích ảnh dự thi có chú thích rõ tên nhân vật là cá nhân hoặc tập thể, địa danh nơi chụp, mô tả sự kiện):

………………………………..…………..…………..…………..…….……………………………..…………..…………..…………..………….……..…………………………..…………..…………..…………..……..…………………………..…………..…………..…………..…….….….…..…… ………………………………..…………..…………..…………..…….……………………………..…………..…………..…………..…….……..………………………………..…………..………….…………..……..……………………………..…………..…………..………..…..………………….………………………………..…………..…………..…………..……..……………………………..

 

* Download mẫu phiếu dự thi (dành cho các tác giả chuyên ngành nhiếp ảnh)

BTC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây