Hy vọng văn học nghệ thuật được quan tâm hơn từ khâu xây dựng chính sách

VNTN -Tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII (tháng 5 vừa qua) đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng trong đó có Nghị quyết về “Chương trình phát triển văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017- 2020”.
Chương trình được xây dựng công phu, khá cụ thể về lộ trình cũng như mục tiêu, chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020. Nếu được thực hiện tốt, đây sẽ là Chương trình mang lại hiệu quả rất tích cực trong việc phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa của địa phương theo hướng nhanh, hiệu quả, bền vững…, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đúng như trong mục tiêu đã nêu: “Hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, để văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống của xã hội; xây dựng và phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tăng tuổi thọ của người dân theo tinh thần vì sự nghiệp dân cường, nước thịnh, hội nhập và phát triển; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, gắn phát triển du lịch với việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá các dân tộc và bảo vệ môi trường…”.

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII diễn ra tháng 5 vừa qua

Chương trình có danh mục chi tiết chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020, được chia ra các mảng như: Bảo tồn di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, phát hành phim và chiếu bóng, đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới…

Những ưu điểm và lợi ích của Chương trình thì đã thấy rõ. Tuy nhiên, có điều đáng tiếc là trong các nội dung cũng như các chỉ tiêu, hạng mục phát triển của Chương trình đã thiếu vắng mảng phát triển văn học nghệ thuật (gồm các chuyên ngành như: văn học, hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu, múa,…).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên là cơ quan tham mưu và trực tiếp xây dựng Chương trình này. Về nguyên tắc, trước khi xây dựng nội dung các Chương trình, Đề án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngành chủ quản mời các ban, ngành chức năng có liên quan đóng góp ý kiến xây dựng. Tuy nhiên, ông Triệu Văn Doanh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết, Hội Văn học nghệ thuật, cơ quan đảm nhận trách nhiệm tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ  lực lượng lao động sáng tạo văn học nghệ thuật của tỉnh – chưa được tham gia đóng góp ý kiến về mảng văn học nghệ thuật trong Chương trình phát triển văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017- 2020. Ông cũng lấy làm tiếc vì nếu Hội được tham gia ý kiến thì ở tầm chiến lược, sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh sẽ được quan tâm thấu đáo hơn.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Thuý Nga, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII vừa qua, qua ý kiến thảo luận và đề xuất của các đại biểu và sau khi kiểm tra chúng tôi thấy thiếu mảng văn học nghệ thuật trong Chương trình phát triển văn hóa thể thao và du lịch tỉnh, Ban đã kịp thời thêm nội dung này vào báo cáo thẩm tra chính thức của Ban. Giai đoạn 2017- 2020 tỉnh sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ, tài trợ từng phần hoặc toàn bộ ngân sách nhà nước cho các tác phẩm văn học nghệ thuật của tỉnh có chất lượng cao, ưu tiên các tác phẩm về đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng địa phương…

Trao đổi với phóng viên Văn nghệ Thái Nguyên, ông Phạm Thái Hanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên giải thích: Chương trình và Nghị quyết không thể nói hết được các nội dung văn hóa thể thao và du lịch tỉnh mà chỉ đưa ra những điểm lớn, trong quá trình triển khai sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án, các kế hoạch công tác hàng năm. Về mảng văn học nghệ thuật cũng vậy, chỉ đưa nội dung lớn mà trong Nghị quyết của Đảng nói về văn học nghệ thuật vào chương trình chứ không đưa cụ thể, chi tiết từng nội dung được.

Ông Phạm Thái Hanh cũng khẳng định: Trong quá trình triển khai Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tham mưu cho tỉnh để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa tất cả các nội dung. Sắp tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản gửi Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, trên cơ sở đó hai đơn vị sẽ phối hợp làm việc theo kế hoạch, phần nào phát triển văn học nghệ thuật theo chương trình của Trung ương hỗ trợ thì Hội Văn học nghệ thuật sẽ làm, phần nào Hội Văn học nghệ thuật đề xuất để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của tỉnh thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa vào kế hoạch chi tiết hàng năm. Hai đơn vị sẽ thực hiện phát triển văn học nghệ thuật theo đúng định hướng…

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Để phát triển văn hóa không thể không quan tâm đến văn học nghệ thuật. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chú trọng đến phát triển văn học nghệ thuật. Gần đây nhất, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết số 33) khẳng định mối quan hệ biện chứng: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa… Trong xây dựng văn hóa thì phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt”. Và chắc chắn trong trong “bức tranh” phát triển văn hóa thể thao và du lịch của một tỉnh không thể để thiếu mảng văn học nghệ thuật.

Hi vọng trong tương lai, với sự phối hợp tích cực và đồng bộ hơn của các cấp các ngành, sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên sẽ được quan tâm đầu tư thỏa đáng hơn, trước hết là từ khâu hoạch định chính sách.

 Quang Khải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây