Ngắm ảnh cha

VNTN – Ngày cha tôi còn sống
Bức ảnh ấy đã có rồi
Nhưng ít khi tôi ngắm

Giờ cha đã đi xa
Thi thoảng tôi lại ngắm
Và mỗi lần như thế
Tôi lại nhận ra thêm một nỗi buồn
Trong đôi mắt cha tôi.

Đăng Minh