Từ ngày 20 đến ngày 29-1:Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VNTN – Thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 13 đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20 đến 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.

Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.      Nguồn: cadn.com.vn

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, trong đó đại biểu đương nhiên có 197 đồng chí là ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XI; 1.300 đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ định. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa VI; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhân sỹ; trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 10 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; 20 đại biểu là Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; 15 đại biểu là Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; 1 đại biểu là Nghệ sĩ Ưu tú.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức cuối tháng 10-2015 đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, gồm 20 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đó là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đoàn đại biểu của tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm của mình. Đó là đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội, bằng những việc làm cụ thể như: nghiên cứu kỹ tài liệu, văn bản; thực hiện nghiêm quy chế của Đại hội; liên hệ với thực tế địa phương đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội; thể hiện thái độ chính trị, trách nhiệm xã hội, đảm bảo tốt về sức khỏe, tinh thần, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Sáng nay (20-1), trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ. Sau lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, bày tỏ tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

M.H (B/S)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây