Thơ dự thi của Lê Thìn

Dương Tự Minh

Trung quân, ái quốc, trọng ân tình
Phò mã Lý triều Dương Tự Minh
Đánh đuổi ngoại xâm thề quyết chiến
Diệt trừ gian đảng nguyện quên mình
Đương thời hiển hách trang nhân kiệt
Hậu thế huy hoàng bậc thánh linh
Trăm họ tôn thờ người trí dũng
Phú Lương miền đất mãi thanh bình.

Lưu Nhân Chú

Đánh đuổi xâm lăng dựng nghiệp Lê
Lũng Nhai sắt đá một lời thề(1)
Nằm gai nếm mật lòng không quản
Nát thịt tan xương chí chẳng nề
Bại trận Chi Lăng đầu Liễu rụng(2)
Cầu hòa Đại Việt bút Vương phê(3)
Công thần lập quốc Lưu Nhân Chú
Yêu nước, thương dân sử sách đề.

                                     Tháng 10/2015


……………………….

1. Ông là một trong số 18 người dự hội thề Lũng Nhai, 
kết nghĩa anh em đồng tâm đánh đuổi giặc Minh xâm lược 
giành lại giang sơn Đại Việt.
2. Ông trực tiếp đánh trận Chi Lăng, Xương Giang
3. Ông trực tiếp ký hòa ước với Vương Thông 
để quân Minh rút về nước.

Lê Thìn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây