Ngày Giêng nói chuyện “nhanh – chậm”

VNTN - Lâu nay, người ta nhắc nhiều đến chuyện sống nhanh, sống chậm. Đài truyền hình từng có hẳn một chương trình mang...

Cờ đi nước một!

VNTN - Có cằm quân, mới biết cờ ai cao, ai thấp. Ngồi trước bàn cờ, có người tính trước được nhiều nước, lại...

Chăm lo phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội (*) VNTN – (Trích Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đảng toàn quốc lần...

Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của...

Nỗi lo… mừng tuổi

VNTN - Chẳng rõ tục "mừng tuổi " ở nước ta có tự bao giờ, nhưng chí ít cũng cỡ chừng trăm năm trước....

Hoạt động văn học nghệ thuật cần mang đến cho nhân dân những tình cảm và tiếng nói nhân nghĩa, cổ vũ con người (*) (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại...

VNTN - … Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi...

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

VNTN - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sự thành công của phong trào công nhân trong mỗi nước chỉ có thể...

Cái cân và người cầm cân

VNTN - Cái cân trong vật lý, được xác định bởi đẳng thức PI = PT, trong đó Pl là tích số giữa quả...

Nghĩ chuyện “của người phúc ta”

VNTN - Những ai quan tâm đến chữ nghĩa hẳn đều biết Từ thiện thuộc nhóm từ thuần Hán bao gồm Từ có nghĩa...

Tái cơ cấu ngân hàng thành công đến mức nào?

VNTN - Được đánh giá là thành công nhất trong ba trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế nhưng tái cơ cấu hệ...

Chưa hết tình trạng chiếm chỗ, giữ đất

VNTN - Đất đăng ký sử dụng thì nhiều nhưng thực tế sử dụng lại rất thấp. Đó là tình trạng đáng buồn đang...

Mời đọc

Bài mới

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 43 (932), phát hành thứ ba, ngày 23/10/2018

VNTN - Luật an ninh mạng vẫn còn khoảng trống về điện toán đám mây, đòi hỏi cần có cái nhìn thấu đáo và...

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp

VNTN - Ngày 20/10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm...

Kỷ niệm 5 năm thành lập Câu lạc bộ Nghệ sĩ Kịch nói Thái Nguyên

VNTN - Sáng 20/10, Câu lạc bộ Nghệ sĩ kịch nói Thái Nguyên đã tổ chức Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đoàn...