Tranh: Duy Liên

  Tranh: Duy Liên

Tranh vui Duy Sơn

  Tranh: Duy Sơn      

Dự án “treo”

Dự án “treo” Dự án còn thêm chữ “treo” Tháng năm chờ đợi cái nghèo bám theo Ở đi, đi ở dặt dèo Trông chờ dự án bọt...

Quà tặng chồng

Quà tặng chồng Bà vợ có chuyến công tác ở Pháp. Khi chia tay chồng ở sân bay, bà vợ hỏi: - Lúc em về, anh...

Tranh: Nguyễn Dũng

Tranh: Nguyễn Dũng

Tranh: Duy Sơn

Tranh: Duy Sơn

Tranh: Duy Liên

Tranh: Duy Liên

Tranh: Duy Liên

Tranh: Duy Liên

Tranh: Huy Chương

Tranh: Huy Chương

Tranh: Duy Liên

Tranh: Duy Liên

Mời đọc

Bài mới

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 13 (954), phát hành thứ ba, ngày 26/3/2019

VNTN - Để Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển...

Bố mẹ vẫn đợi con về

VNTN - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979) cách nay tròn 40 năm. Biết bao chiến sĩ đã anh dũng hi...

Tạm biệt Hindia

VNTN - Iksaka Banu sinh năm 1964 tại Yougyakarta, Indonesia. Ông học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật tại Học viện Khoa học Công nghệ...