Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 39 (876), phát hành thứ ba, ngày 26/9/2017

VNTN - Sự phức tạp của tình hình thực tế cũng như sự bất cập, vướng mắc của việc sửa đổi Luật Phòng chống...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 38 (875), phát hành thứ ba, ngày 19/9/2017

VNTN - Về quan điểm chưa thống nhất giữa Chính phủ và Quốc hội trong việc xác định cơ quan đầu mối để quản...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 37 (874), phát hành thứ ba, ngày 12/9/2017

VNTN - Nhận định của các chuyên gia về những giải pháp, yêu cầu cấp thiết về cải cách thể chế và khoa giáo,...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 36 (873), phát hành thứ ba, ngày 05/9/2017

VNTN - Sự ủng hộ tích cực về tài chính của những người phụ nữ hảo tâm với công cuộc củng cố nền độc...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 25 (862), phát hành thứ ba, ngày 20/6/2017

VNTN - Trang Chính trị  - Xã hội tuần này đăng tải cuộc trò chuyện của Báo Văn nghệ Thái Nguyên và nhà báo Nguyễn Bảo Lâm...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 27 (864), phát hành thứ ba, ngày 04/7/2017

VNTN - Quyết định của UBND tỉnh về việc sàng lọc, điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong tỉnh - trước thực...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 30 (867), phát hành thứ ba, ngày 25/7/2017

VNTN - Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (7/1987 - 7/2017), Báo Văn nghệ Thái Nguyên...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 29 (866), phát hành thứ ba, ngày 18/7/2017

VNTN - Trang Chính trị  - Xã hội tuần này là bài viết về Liệt sĩ - Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố (1889 - 1947) -...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 28 (865), phát hành thứ ba, ngày 11/7/2017

VNTN - Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và tác phẩm “Tự chỉ trích” - một mẫu mực về tinh thần tự phê...

Mời đọc

Bài mới

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VNTN - Chiều nay (25/02), Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam...

Cơ hội tốt để văn nghệ sĩ đóng góp trách nhiệm xã hội nhiều hơn

VNTN - Năm 2019 ghi dấu một chuỗi hoạt động chuyên môn sôi nổi và hiệu quả của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh...

Tăng cường quản lý, giám sát tình hình di trú trong phòng, chống dịch

VNTN - Thái Nguyên là địa phương có nhiều đường giao thông nối liền với các tỉnh, lưu lượng người thường xuyên ra, vào...