Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 42 (879), phát hành thứ ba, ngày 17/10/2017

VNTN - Trang Chính trị - Xã hội kỳ này có bài viết của Trúc Bạch, đặt ra những điều cần quan tâm, giải...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 43 (880), phát hành thứ ba, ngày 24/10/2017

VNTN - Trang Chính trị - Xã hội kỳ này thông tin đến bạn đọc những nội dung: hội nghị chuyên đề “Học tập...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 44 (881), phát hành thứ ba, ngày 31/10/2017

VNTN - Vấn đề BOT - từ cuộc sống đến nghị trường với những bất cập, tồn đọng cần được kịp thời giải quyết;...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 46 (883), phát hành thứ ba, ngày 14/11/2017

VNTN - Xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập 3...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 45 (882), phát hành thứ ba, ngày 07/11/2017

VNTN - Cơ chế tranh luận - điểm đổi mới trong hoạt động của Quốc hội thể hiện mặt tích cực nổi bật, song...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 41 (878), phát hành thứ ba, ngày 10/10/2017

VNTN - Trang Chính trị - Xã hội kỳ này là bài viết của Vũ Trung Kiên, bàn về lòng khoan dung, nhân ái trong văn...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 47 (884), phát hành thứ ba, ngày 21/11/2017

VNTN - Nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Khách mời của Văn nghệ Thái Nguyên kỳ này là Giáo sư - Tiến...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 1 (890), phát hành thứ ba, ngày 02/1/2018 

VNTN - Chào năm mới 2018, Báo Văn nghệ Thái Nguyên xuất bản ấn phẩm đặc biệt 24 trang, in 4 màu đẹp mắt. Với...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 49 (886), phát hành thứ ba, ngày 05/12/2017

VNTN - Bàn về trách nhiệm xã hội, những gì đã làm và chưa làm được cũng như những trăn trở, mong mỏi về...

Mời đọc Văn nghệ Thái Nguyên số 50 (887), phát hành thứ ba, ngày 12/12/2017

VNTN - Nhắc lại những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về người tuyên truyền và cách tuyên truyền nhằm thực hiện tốt...

Mời đọc

Bài mới

Thơ của Nguyễn Nhật Huy

Suy tưởng Em Phải chạy khỏi cái bóng của mình trong rất nhiều sắp đặt Đó là sự bủa vây của định nghĩa Phương đông Anh lớn...

Về các từ “vu quy”, “xuất giá”, “giá thú”

VNTN - Ở bài Tại sao gọi cuộc kết duyên nam nữ là “hôn nhân”? của tác giả Như Châu (Văn nghệ Thái Nguyên,...

Giai thoại về Mozart – Nhà soạn nhạc tài ba

Khúc cầu hồn Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) - Nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất trong nhạc cổ điển châu Âu. Bản nhạc...